Põltsamaal algavad sügisel kaevetööd

Teisipäeval allkirjastati Põltsamaa Varahalduse ruumes vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamise leping. Tehtavad tööd hõlmavad peamiselt kesklinna piirkonda. Kaevetöödega alustatakse tõenäoliselt oktoobris-novembris ning seetõttu need käesoleval aastal linna liikluskorraldust oluliselt ei mõjuta.

Põltsamaa Varahalduse tegevdirektori Kuldar Kipperi sõnul on ehitajatel töödeks aega 540 päeva. Teisipäeval toimunud osapoolte kohtumisel allkirjastasid lepingu Põltsamaa Varahalduse OÜ tegevdirektor Kuldar Kipper ja Merko Infra juhatuse liige Arno Elias.

Teisipäeval allkirjastatud lepingus fikseeritud tööde maksumus on koos käibemaksuga 3 593 520 eurot. Tööd peavad olema tehtud ülejärgmise aasta kevadeks. Kuldar Kipperi sõnul osutus trasside rekonstrueerimiseks ja rajamiseks välja kuulutatud riigihange loodetust pikemaks, kuna hange kallines ning seetõttu palus ta tööde lõpptähtajaks  pikendust.

Samas loodab ta, et enamik töödest peaks tehtud saama järgmise aasta lõpuks. Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul näitab eelnev linnas toimunud kaevetööde kogemus, et see sünnitab palju emotsioone ning nii temal kui Põltsamaa Varahalduse juhil tuleb sageli kulutada väärtuslikku tööaega trasside ehitamise ja rekonstrueerimisega seonduvate probleemidega tegelemisele ja selgituste jagamisele.  

Koolimaja juures võiks kaevata järgmisel suvel

Seekord on kaevetööd kavandatud ka Põltsamaal Veski tänaval. Selle tänava ääres asub Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoone. Veski tänava kaevetööd häirivad oluliselt  liiklust koolimaja lähistel ning seetõttu pidas Arno Elias mõistlikuks, et need tööd tehtaks ära järgmisel suvisel koolivaheajal. Mööda Veski tänavat kulgev trass ulatub Mõhu suvilate piirkonnani, mis algab kunagise Põltsamaa leivatööstuse juurest. Täpsemalt rekonstrueeritakse olemasolev torustik alates Kuuse ja Veski tänava ristmikust Parvei sillani. Alates sillast kuni suvilaterajoonini rajatakse uus trass, samuti tuleb see osaliselt  Välja tänavale, täpsemalt Rahu tänava poolsesse otsa. Samuti paigaldatakse uus torustik Rahu tänavale Jõgeva maantee ning Õuna tänava vahelisele lõigule. Jõgeva maantee ja Rahu tänava ristmikust ehitatakse trass edasi piki Jõgeva maanteed kuni teisel pool kalmistut paiknevate elamuteni. Osaliselt rajatakse uus trass ka Metsa tänavale ning sealne olemasolev torustik rekonstrueeritakse.

Rekonstrueerimine võetakse ette Lossi tänaval. Sealne tööde piirkond hõlmab Lossi tänava lõiku alates Põltsamaa lossikompleksist kuni Sauna sillani.  Torustiku  rekonstrueerimine võetakse ette ka Põltsamaa linna ühel olulisemal tuiksoonel Tartu maanteel kahe ringtee vahelisel lõigul. Rekonstrueerimisega alustatakse sealsamas kõrval asuval Kuperjanovi tänaval alates vanast ringteest kuni Põltsamaa linna piiril paikneva biopuhastini. Rekonstrueeritakse ka torustik uue ringtee ja Kuperjanovi tänava vahelisel Kesk tänava lõigul. Veel rekonstrueeritakse kanalisatsioonitorustik  Tartu maantee ja biopuhasti vahelisel lõigul, samuti Õuna tänaval Pärna ja Uue tänava vahelisel lõigul. Rekonstrueeritakse ka Pärna tänaval Jõgeva maantee ja Õuna tänava ristmiku vahele jääv torustikulõik.

Põltsamaa Felixi ning Sauna silla juures uuendatakse ka läbi Põltsamaa jõe kulgevad torustikud. Sauna silla lähistele paigaldatakse jõkke ka täiendav veetoru, mille kaudu hakkab vett saama Põltsamaa linna paremkalda linnaosa. 

Õuna tänavale sadeveetrassi pikendus

Põltsamaa linnapea sõnul tuleb ühel Õuna tänava lõigul välja ehitada sadeveetrass, sest suurte vihmasadude ja lume sulamise ajal on see teelõik veega üle ujutatud. Kavandatava trassi pikkus on umbes 150 meetrit ja see plaanitakse rajada pikendusena olemasolevale sadeveetrassile.

Õuna tänavale ehitatakse sadeveesüsteem  välja Põltsamaa linna kulul. Selle üks võimalik projekteerija ja rajaja on  Merko Infra AS, kuid seda tööd ei rahastata Euroopa Ühtekuuluvusfondist nagu vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisest. Põltsamaa linnapea sõnul on mõistlik teha kõik need tööd ühekorraga, sest vastasel juhul tuleks hiljem juba taastatud teekattega tänaval uuesti kaevetööd ette võtta.

Kuldar Kipper lisas, et Õuna tänava trasside rajamine on tänavu täiesti teostatav. Jaan Aiaots ütles, et Põltsamaa linnas on umbes kakskümmend aastat tagasi sadeveetorustik  osaliselt välja ehitatud, kuid see ei toimi igal pool korralikult, sest kõrgused ja kalded pole õigesti paigas. 

i

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus