Põltsamaal algavad homme Hugo Lepnurme muusikapäevad

Hugo Lepnurme muusikapäevad algavad aga EELK Põltsamaa kirikus juba homme õhtul suure oreligalaga, kui üles astub üle kümne organisti Eestimaa erinevatest paikadest. Ülehomme, 29. septembril algav kirikumuusika foorum 2005 kannab nime “Kirikumuusikud kirikus ja kohalikus haridus- ja kultuuriruumis”. Esinema on oodata nii kirikumuusika õppejõude kui ka mitmeid teisi oma ala asjatundjaid. Ettekanded vahelduvad muusikaga.

Põltsamaa valiti teadlikult

Foorumi korraldajad on MTÜ Hugo Lepnurme Muusikaühing koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusika õppetooli, Eesti Hümnoloogia Seltsi ja Põltsamaa koguduse muusikatöö juhi Ülle Noormägiga. Sellele paikkonnale, kus foorumit korraldatakse, on plaanitud ühtlasi osutada nüüd ja edaspidigi ka suuremat tähelepanu.

Foorumi peakorraldaja ja Hugo Lepnurme Muusikaühingu juhatuse liikme Elke Undi sõnul ei valitud Põltsamaad esimese foorumi paigaks juhuslikult. Põhjusi on mitu. Elke Unt, kes ise on Viljandi Kultuuriakadeemias kirikumuusika õppejõud ning kes teeb foorumil ka ühe ettekande, sõnastas peamise põhjuse ühte lausesse: “Põltsamaal on elavaid näiteid sellest, kuidas asjad olema peavad.”

Nimelt on siin igati head tingimused kirikumuusika tegemiseks. Organist Ülle Noormägi on mitte ainult võimekas omal alal, vaid suudab arendada ka mitmekesist koostööd. Pealegi on siinsel kirikul nüüd ka eeskujulikus korras orel. Oluline osa on ka selle paiga sügaval muusikalisel taustal üldse.

Kõikidele huvilistele avatud

Kuigi kirikumuusikal on olnud ajalooliselt ühendav osa, on see vahepealsetel nõukogude võimu aastatel teenimatult varju jäänud. Andmaks märku sellest, et ka tänapäeval tehakse kõrgel tasemel kirikumuusikat ning et sellel on kohalikus kultuuriruumis eriliselt suur osa, käsitletakse foorumil erinevaid teemasid, mis võiksid huvi pakkuda paljudele. Eelkõige aga kirikutegelastele, muusikutele ning omavalitsuste kultuuri- ja haridusnõunikele. Ühtlasi on foorum avatud kõikidele huvilistele.

Esimest kirikumuusika foorumit on kutsutud avama kultuuriminister Raivo Palmaru ja EELK peapiiskop Andres Põder. Esimene ettekanne “Kirikumuusikud kirikus” on EELK assessorilt Tiit Salumäelt. Kirikumuusika Liidu tegevusest kõneleb Piret Aidulo, teemal “Koolitatud kirikumuusik Eestis – probleem või ressurss?” peab ettekande Tallinna Toomkiriku organist Ene Salumäe. Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusika õppejõu Elke Undi kõneluse teema on “Maa sool – kirikumuusikud ja kultuuriettevõtlus”. Kirikumuusikute koolitusest kõneleb sama õppeasutuse õppejõud Neeme Punder. Esinejaid on veel haridus- ja kultuuriministeeriumist ja mujaltki.

Ettekannete vahel astuvad orelisoolodega üles nii kohalik organist Ülle Noormägi kui ka Ene Salumäe, Jaanus Torrim ja Tuuliki Jürjo. Muusikaline vahehetk on Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusikatudengitelt. Päeva lõpetab aga kohalike esinejate muusikapooltund valdavalt vaimulikust muusikast. Üles astuvad Põltsamaa kultuurikeskuse Noorte Naiste Koor Irja Paavo juhatusel ning Hiie Taks viiulil ja Ülle Noormägi orelil.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus