Põltsamaad läbivaid busse jääb vähemaks 1. detsembrist

Eesti Buss ei saa sulgeda Põltsamaad läbivat kolme bussiliini 1. oktoobrist nagu firma plaanis, vaid peab neid käigus hoidma novembri lõpuni.


Eesti Bussil oli kavas sulgeda alates 1. oktoobrist liin number 292 Tallinn-Mäo-Põltsamaa-Tartu-Põlva-Võru. Seda liini teenindav buss väljub Tallinnast kell 18.45 ja peatub Põltsamaal kell 20.30. Samal päeval lõpetab Eesti Buss teenindamise ka liinil 716 Tallinn-Paide-Põltsamaa-Tartu-Kanepi-Võru, mis väljub Tallinnast kell 9.30 ja peatub Põltsamaal kell 11.40. Vastupidisel suunal liikuv, sama liini teenindav, buss peatub Põltsamaa bussijaamas kell 18.15 ja jõuab Tallinnasse kell 20.25. Alates 2. oktoobrist tahtis Eesti Buss sulgeda ka Võru-Kanepi-Tartu-Põltsamaa-Mäo-Tallinn liini number 879, mis väljub Põltsamaalt kell 14.10 ja jõuab Tallinnasse kell 16.05.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamsoni sõnul kehtib kaugliine teenindavatele ettevõtetele nõue, et liiniloa kehtetuks tunnistamiseks peab ettevõte esitama avalduse sellise soovi kohta maanteeametile 90 päeva pikkuse etteteatamise tähtajaga. Eesti Bussi vastavasisuline kiri jõudis maanteeametisse 31. augustil, mis tähendab, et need liinid saavad tegevuse lõpetada alles detsembri algusest. Liiniluba on võimalik kehtetuks tunnistada ka maanteeameti ja reisijaid teenindava firma kokkuleppel. Seda teemat on ka firma juhtkonna esindajatega arutatud.

Kirke Williamsoni sõnul saatsid nad kirja Eesti Bussi juhtkonnale ja firma esindajad pöördusid kolmapäeval maanteeameti poole ning andsid teada, et ettevõte teenindab kolme Põltsamaad läbivat liini numbriga 292, 716, 879 novembrikuu lõpuni käesoleval aastal.

Vedajad on leidnud, et Põltsamaa elanikud ei kasuta nii palju kaugliinibusse, et neil oleks mõistlik linna sisse keerata ja sellest lähtuvalt on bussid hakanud rohkem peatuma Puhu-Ristis. Lisaks on Puhu-Risti peatusesse lisandunud Tallinn-Tartu ekspressliinid, mis varem Tallinna ja Tartu vahelistes peatustes ei peatunud. Samuti on kavas paigaldada sinna bussiootepaviljon, kahjuks küll ilma mugavate istmeteta. Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja vestluses Põltsamaa linna sotsiaaltöötajaga selgus, et linnal on plaanis paigaldada päevakeskusesse arvuti, kust oleks võimalik bussipileteid ette osta, sest teema on juba eelnevalt aktuaalne olnud. Alates 25. septembrist lisab Taisto Liinid Tallinna-Tartu liinile number 104 Põltsamaa peatuse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus