Põltsamaa volikogu võttis eelarve vastu

Eile toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil võeti vastu Põltsamaa valla
2023. aasta eelarve. Eelarve eelnõud tutvustas rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur. Valla 2023. aasta põhitegevuse tulude kogumaht on 17,7 miljonit eurot, põhitegevuse kulude kogumaht 17,3 miljonit eurot. Volikogus tutvustati ka Jõgeva maakonna kliima- ja energiakava ning valla revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani.
TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus