Põltsamaa volikogu kehtestas Põltsamaa staadioni detailplaneeringu

Planeeringuga planeeriti ehitada Uue-Põltsamaa mõisapargi ja Pajusi mnt vahelisele munitsipaalomandis kinnistule Pajusi mnt 12a staadioni ehitusala, staadionihoone hoonestusala, treening- ja kergliiklusteed ning kaks parklat. Lisaks planeeriti kinnistule Veski 5 treeningala-mänguväljak ja Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoonele lisahoonestusala.


Planeeringuga muudetakse 1998. aasta oktoobris kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringut seoses planeeringuala juhtotstarbe (haljasalade, elamuehituse ning äri-, ettevõtluse- ja teeninduse reservmaa) muutmisega ühiskondlike ehitiste maaks. Planeeringuala suurus oli ligi 9,8 ha. Planeeringu koostamisel on arvestatud muinsuskaitse eritingimustega, sest planeeringuala paikneb Uue-Põltsamaa mõisapargi muinsuskaitseala kaitsevööndis.

Planeeringu koostas OÜ Ruumi Grupp planeerija ja maastikuarhitekt Laura Andla, planeeringust huvitatud isik oli Põltsamaa vallavalitsus.  

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus