Põltsamaa volikogu juhib Andres Vään

Möödunud reedel kogunes Põltsamaal oma esimesele istungile Põltsamaa linnavolikogu kaheksas koosseis, kes valis 12 poolthäälega volikogu esimeheks Andres Vääni.

Istungi avanud Põltsamaa linna valimiskomisjoni esimees Tiia Vahter lausus, et seadusest tulenevalt pole peale linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valimise ning senise linnavalitsuse tagasiastumispalve ärakuulamise esimese istungi päevakorda lisada võimalik.

 

Volikogu esimees peab koguma häälteenamuse

Põltsamaa linna 17-liikmelise volikogu puhul tähendab häälteenamus seda, et volikogu esimehe ametisse kinnitamiseks peab tema poolt hääletama vähemalt üheksa linnavolikogu liiget. Kandidaatidele antakse võimalus ka ennast tutvustada ja seda teevad nad ülesseadmise järjekorras. Igal volikogu liikmel on õigus esitada kandidaadile üks küsimus. Igal volikogu liikmel on volikogu esimehe valimisel üks hääl ja valimist korraldab linna valimiskomisjon. Hääletamise tulemuse kinnitab linna valimiskomisjon oma otsusega.

Andres Vään rääkis, et on alates 1983. aastast Põltsamaa linna elanik. Varem on ta Põltsamaa linnavolikogus kuulunud mitmesse komisjoni, samuti on ta pikka aega olnud Põltsamaa Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees.

Anti Orav küsis Andres Väänilt, mida tema teeks volikogu juhtimisel teisiti, kui seni on tehtud. Vääni sõnul pööraks ta tähelepanu protokollide vormistamisele nii, et need oleksid konkreetsemad ja väljendaksid paremini linnavolikogu komisjonide liikmete arvamusi. Vääni hinnangul võiksid komisjonide protokollid olla formuleeritud pigem otsuste kui aruteludena.

Anti Orav lausus, et valimiskampaania ajal rääkis ta endast ja oma mõtetest pikalt ning nii põhjalikult  pole seda enam teha tarvis. Ta soovis hoopis volikogu liikmetele vastupidamist ja sisemist põlemist, et järgneva nelja aasta jooksul Põltsamaa linna arengut kujundada. Orava sõnul on tema soov, et Põltsamaa linna elu ei kujundaks ainult üks erakond, vaid volikogu laua ümber on rohkem inimesi, kes selles protsessis kaasa peaksid lööma. Ta lisas, et linnavolikogu roll peaks linna juhtimisel suurem olema.

 

Linnavalitsus esitas lahkumispalve

 

Salajase hääletamise tulemusena osutus Põltsamaa linnavolikogu esimehe ametisse valituks Andres Vään 12 toetushäälega. Anti Orava poolt hääletas viis volikogu liiget.

Linnavolikogu aseesimehekandidaatideks esitati Margus Oro ja Guido Pook. Oro lausus enda tutvustamiseks, et on läbi-lõhki põltsamaalane ja töötanud nii riigi-, era- kui mittetulundussektoris. Põltsamaa linnavolikogusse osutus ta valituks kolmandat korda.

Guido Pook rääkis volikogulastele, et on sünnilt põltsamaalane ja enamiku oma elust Põltsamaal elanud. Ta on kolme lapse isa ning erafirma juht. Ta kuulus ka eelmise Põltsamaa linnavolikogu koosseisu. Salajase hääletuse tulemused jagunesid volikogu aseesimeeste kandidaatide vahel täpselt samuti nagu linnavolikogu esimehe kandidaatidegi vahel: Margus Oro kogus 12 ja Guido Pook viis häält.

Vastavalt volikogu päevakorrale esitas Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots linnavolikogule lahkumispalve. Põltsamaa linnavalitsuse liikmetena esitasid volikogule lahkumispalve Jaan Aiaots, Kaire Bubnis, Sille Epro, Sven Lass, Jüri Männiksaar ja Margus Ääremaa. Jaan Aiaots lausus, et senise linnavalitsuse volitused kehtivad kuni uue linnavalitsuse koosseisu ametissenimetamiseni.

TOOMAS REINPÕLD

i

blog comments powered by Disqus