Põltsamaa Viskiklubi tahab aidata autistlikke lapsi

Möödunud reedel kutsus Põltsamaa Viskiklubi heategevuskontserdi ettevalmistamise asjus korraldatud koosolekule Eesti Autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtsenko ja Kiigemetsa kooli direktori Janne Vilmsi, kes aitasid lahti seletada autistlike laste olukorda ning sellega seotud probleeme ja muresid.

Taas laste toetuseks

Heategevuskontserti korraldab 1996. aastast tegutsev Põltsamaa Viskiklubi juba teist korda. Möödunudaastasest kontserdist saadud tuluga toetati uue peremaja ehitamist Siimusti lastekodule. “Olime selleks ajaks jõudnud veendumusele, et klubil on aeg loobuda egoistlikust, sissepoolesuunatud klubi staatusest ning teha midagi nende heaks, kes vajavad mistahes organisatsiooni tuge,” rääkis viskiklubi liige Henri Pook. Esimese heategevuskontserdi eesmärki ei olnud eriti raske leida, sest just sel ajal oli maavanem Aivar Kokk välja käinud Siimusti lastekodu peremaja ehitamise idee. Kontsert õnnestus ning selle tulemusena laekus peremaja ehituse toetuseks ligemale 30 000 krooni. See andis indu ja tahet edaspidigi kedagi aidata.

Pärast põhjalikku kaalumist otsustati seekord taas laste kasuks. Nagu selgus, on Eestis eriti suur vajadus autismidiagnoosiga vanematele suunatud raamatu järele, kus oleks lihtsas keeles seletatud, kuidas autistlikust lapsest aru saada ning mismoodi temaga käituda. Küll on aga vastav raamat Eesti Autismiühingul olemas inglise keeles. Järelikult on vaja hankida autoriõigused, raamat tõlkida ja ka Eestis välja anda. Põltsamaa Viskiklubi ongi asunud energiliselt järjekordset heategevuskontserti organiseerima, et selle tuludest raamatu väljaandmist toetada saaks.

Oma eesmärkidele saadi reedesel viskiklubi koosolekul külalistelt veelgi enam kinnitust. Marianne Kuzemtsenko valgustas põhjalikult autismi olemust ning tutvustas ühingu tegevust ja suundi. Nagu selgub, on sellise diagnoosiga inimesi tegelikult palju ning seesuguseid lapsi võib sündida mistahes perre. Ometi teatakse autismist Eestis tegelikult vähe ning seepärast ei osata neid inimesi eriti ka aidata. Kiigemetsa kooli direktor Janne Vilms kõneles kooli probleemidest ning sellest, kuidas autistlike laste õpetamine koolis eripedagoogide käe all kulgeb ning selgitas nende lastega järjepideva tegelemise vajadust nii koolis kui ka kodus.

Seekord lossihoovis

Kontsert raamatu väljaandmise toetuseks ja ühtlasi tähelepanu juhtimiseks Kiigemetsa koolile korraldatakse seekord Põltsamaa lossihoovis 26. mail. “Arvatavasti tuleb kontsert suurejoonelisem, kui esialgu plaanis oli. Ettevalmistused sujuvad üllatavalt hästi ja tundub, et meid mõistetakse. Ilmselt õnnestus esimese heategevuskontserdiga teed sillutada,” ütles Henri Pook.

Kindla nõusoleku esinema tulla on andnud Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane, kes on lubanud kontserdi kava selle eesmärkidega kohandada. Tulla on lubanud ka Hedvig Hanson ja Andre Maker. Ilmselt astub üles ka kohalik bänd Just Funoma oma tavalisest stiilist erineva kavaga. Rõõmsa üllatusena on ühendust võtnud veel mõned teisedki solistid ning lubanud esinema tulla. Konkreetsemad plaanid selguvad aga edaspidi. Kontserti toetavad Põltsamaa linn, Jõgeva maavalitsus, MTÜ Põltsamaa Bändide Ühing, Vali Press jt.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus