Põltsamaa valmistub linna  juubeliks

Tuleval aastal tähistab Põltsamaa 90 aasta juubelit.  Konkreetset sünnipäevaürituste nimekirja pole veel koostatud, kuid mitmed mõtted ja ideed on juba korraldajateni jõudnud ja need püütakse ellu viia.


Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni lausus, et kindlasti kutsuvad nad ürituste korraldajaid üles siduma tuleval aastal Põltsamaal toimuvad ettevõtmised linna juubeliga. Juubeliaastaks on välja töötatud ka logo, mida ürituste korraldajad kasutada saavad.

Põltsamaa linna tähtsündmuseks planeeritakse lossipäeva, kus osaleks ka teiste juubelit tähistavate linnade kultuuri- ja spordirahvas. Näiteks peaks mujalt tuldama lossipäeval  toimuvale köieveovõistlusele.  Kadri Suni kinnitusel on Põltsamaa linna esindus omalt poolt valmis minema ka teiste linnade sünnipäevadele osalema.

Süüakse torti, kuulatakse parvekontserti

Põltsamaa kultuurikeskuse rahvas on välja pakkunud idee korraldada 29. juunil ehk päris sünnipäeva päeval ühine tordisöömine, mille juurde võiks kuuluda ka kontsert. Näiteks võiks mitmetes juubelit tähistavates linnades korraldada pargikontserte. Praegu pole veel otsustatud, kas pargikontsert võiks toimuda Põltsamaa lossipäevaga samal ajal või päris eraldi sündmusena. Kevadel pakuti välja idee korraldada Põltsamaa jõel parvekontsert. Kadri Suni sõnul on see ettepanek endiselt jõus ja loodetavalt see linna juubeliaastal teoks saabki.

Lisaks kultuurikeskusele on Põltsamaa linna juubeliga seoses pakkunud omalt poolt mõtteid välja Põltsamaa raamatukogu ja ühisgümnaasiumi töötajad.

Lossipäeva korraldajad on aru pidanud ka Põltsamaa valla esindajatega ja saanud teada, et Põltsamaa lossipäev  ja Kamari paisjärve ääres korraldatav veetrall võivad langeda samale päevale. Tegelikult on juba varem kaalutud võimalust need kaks suuremat Põltsamaa piirkonna suveüritust omavahel ühendada. Haridus- ja kultuurinõuniku arvates võiks lossipäeva ja veetralli ühendamise peale tõsiselt mõtelda. Tegelikult ei välista kumbki osapool võimalust, et lossipäev ja veetrall  n-ö detailideks lahti võetakse ja nende baasil edaspidi mingit täiesti uut suvist meelelahutust korraldama hakatakse, aga kindlasti ei teostu selline mõte linna juubeliaastal.

Kadri Suni sõnul tuleks juubeliaastal oluliselt rõhku panna Põltsamaale kui veinilinnale, sest just sel moel on Põltsamaad varem reklaamitud. Teise olulise teemana on Põltsamaast kui roosilinnast räägitud ja seetõttu ollakse huvitatud sellestki, et linna roosiaedki juubeliaasta ettevõtmistes aktiivselt kaasa lööks.

Linna meened ja esindusraamat

Põltsamaal on väga populaarseks kujunenud kohvikute päev ja nõuniku hinnangul võiks ka nüüd juba traditsioonilise ettevõtmise juubeliaastaga siduda. Ühe võimalusena võiks korraldada sellel päeval eraldi noortekohviku, mis oleks seotud Euroopa Liidu ja kodanikuühiskonna teemaga.

Samuti oodatakse nõuniku sõnul kõigilt ideekavandeid linna meenete valmistamiseks. Meened ei ole mõeldud kasutamiseks ainult linna juubeli puhul, vaid need jäävad esindussuveniirideks ka edaspidi. Plaanis on ka mitmekeelse  ja rohkete fotodega linna esindusraamatu “Põltsamaa märgid” väljaandmine, mis sobiks kingituseks nii tublidele põltsamaalastele kui ka külalistele.

Nõuniku sõnul ei pane nad paika tähtaega, millest hiljem enam juubeliaastaga seotud head ideed välja ei võiks pakkuda, ehkki töömahukamat ideed vaevalt enam lühikese ajaga ellu õnnestub viia. Kõik head mõtted seoses Põltsamaa linna sünnipäeva tähistamisega on jätkuvalt oodatud ja ka esmapilgul sünnipäevaga teemaga mitte haakuva idee võib julgelt välja pakkuda, sest kui see ei teostu linna juubeliaastal, võib ehk sellest alguse saada mõni muule ajale sobilik ja atraktiivne ettevõtmine edaspidi.

2016. aastal tähistab viis linna üle Eestimaa 90 aasta juubelit – lisaks Põltsamaale veel ka Nõmme, Tapa, Tõrva ja Türi.

90 meetri pikkune tordilaud roosisaarel

Põltsamaa kultuurikeskuse direktor Janne Karu tahaks korraldada Põltsamaa linna sünnipäeva puhul roosisaarel ühise tordisöömise 90 meetri pikkusel laual. Samuti on plaanis korraldada linnas mitmeid kontserte. Üks kontserdikohtadest võiks olla muusikakooli sisehoov, kus tänavu mitmel korral Põltsamaa suvelavastust mängiti.

„Tuleval aastal toimuva Põltsamaa suveetenduse tahame korraldada senistest suuremana ja pühendada selle lisaks  linna  juubelile ka Karl August Hermanni 165. sünniaastapäevale ning  kaasata ka kohalikke koore.

Lossipäev Põltsamaa linna juubeliaasta tähtsündmusena saab teoks järgmise aasta 9. juulil, mis võib kokku langeda Kamari paisjärve ääres korraldatava veetralliga. Samuti on kavas korraldada ühiseid kontserttuure viies juubeliaastat tähistavas linnas, kaasates juubelit tähistavatest linnadest pärit professionaalseid esinejaid.

Kindlasti tahaks teoks teha ka Põltsamaa jõel toimuva parvekontserdi, mis toimub ilmselt koos valgusefektidega, kui suveõhtud juba sumedamaks on muutunud. Koostöös raamatukoguga kavatseme korraldada kultuurikeskuse pargi poolses otsas filmisõpradele välikino. Põltsamaa kultuurikeskus tähistab järgmisel aastal 55. tegutsemisaastat ja seoses sellega tahame siinsele rahvale korraldada üllatuskontserdi, mis saab ilmselt teoks aprillis. Samuti on mõttes luua kultuurikeskusele mõned oma meened, mida saaksime kinkida oma sõpradele ja koostööpartneritele,” rääkis Karu.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus