Põltsamaa vallavolikogu valis aukodanikke ja võttis vastu eelarve

Neljapäeval pidas Põltsamaa vallavolikogu Esku-Kamari kooli saalis oma selle aasta esimese istungi. Vastu võeti valla eelarve ning otsustati valla teenetemärkide saajad ja aukodanikud.


Kamari kooli direktor Kaire Kampus tutvustas oma õppeasutust: „Oleme Esku koolimajas, kus tegutseb kolm liitklassi ja kaks lasteaiarühma, lapsi on vähe. Me saame pakkuda rahulikku keskkonda. Üha enam on selliseid lapsi, kes rahulikku keskkonda, individuaalset lähenemist ja rohkem tuge vajavad, mida olemegi valmis siin pakkuma.
Siin tegutseb raamatukogu, meie ruume kasutavad ka külaseltsi ja mitme MTÜ inimesed,“ rääkis ta.
Tööd alustades võttis volikogu päevakorra vastu sellisena, nagu see kavas oli.
Esimese punktina tutvustas Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiili Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach.

Põltsamaa valla tänavune eelarve võeti vastu

Järgmisena oli päevakorras Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu teine lugemine ja Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine.
Ettekandja, rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar selgitas, et pärast esimest lugemist mullu detsembris esitatud 17 muudatusettepanekut olid peamiselt kulude ümbertõstmine, suurendamine, vähendamine või sihtotstarbeliste jääkide lisamine. Vallavalitsuse eelarvekomisjon oli enamiku ettepanekutega nõus, välja arvatud ettepanekuga vähendada vallavolikogu eelarverida 40 000 euro võrra ja suunata see Põltsamaa linnas Veski 4 rannaala ja parkla korrastamiseks.
Parandusettepanekud, millest enamik oli suunatud kulude vähendamisele, hääletati ükshaaval läbi. Volikogu võttis kõik muudatusettepanekud vastu, välja arvatud Veski 4 rannaala kohta käiv, mida ei toetanud ei eelarvekomisjon ega vallavalitsus.
Volikogu võttis vastu Põltsamaa valla eelarve 2020. aastaks. Põltsamaa vald peab tänavu toime tulema põhitegevuse tuludega 15 039 100 ja põhitegevuse kuludega 14 945 000 euro ulatuses.
Järgmistes päevakorrapunktides tunnistas volikogu kehtetuks Põltsamaa muuseumi põhimääruse, kehtestas Põltsamaa valla jäätmevaldajate registri põhimääruse ja nõustus Tapiku turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa väljastamisega aktsiaseltsile TARA-TORF.
Volikogu kinnitas Põltsamaa Vallavara OÜ põhikirja uue redaktsiooni, millega sätestati muu hulgas see, et Põltsamaa Vallavara OÜ koordineerib ja juhib Põltsamaa valla muuseumi tegevust.
Volikogu arutas veel kinnisasja omandamist, vallavara võõrandamist otsustuskorras, Põltsamaa vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani ning kinnitas need.

Suur Põltsamaa vald sai esimesed aukodanikud

Põltsamaa vallavolikogu tänavuse aasta esimesel istungil otsustati Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmine.
Põltsamaa valla teenetemärk anti Põltsamaa perearstile Milvi Sillale, EELK Põltsamaa Niguliste koguduse õpetajale Markus Haamerile ja Põltsamaa muuseumi juhatajale Rutt Tänavale.
Volikogu otsusega said Põltsamaa valla aukodanikeks Põltsamaa kauaaegne linnapea Jaan Aiaotsa, Põltsamaa perearst Sirje Alusalu ja Kamari külaaktivist Kalli Kadastik. Aukodaniku nimetused ja teenetemärgid antakse üle 22. veebruaril Eesti vabariigi aastapäeva kontsertaktusel Põltsamaa kultuurikeskuses.
„Tore küll, kui märgatakse,“ ütles kirikuõpetaja Markus Haamer. „Et ma midagi olen suutnud anda, on hea meel. Ega ma siin midagi erilist teinud ole, et autasu saada. Teeninud kogudust ja kogukonda, nagu minu amet ette näeb. Ju ma siis olen suutud oma panuse anda,“ lisas ta.
„Suur üllatus oli,“ ütles aukodanikuks saanud Kalli Kadastik. „Kui järele mõelda, päris tore, et tunnustati vabatahtlikku kogukonna heaks tehtud tööd, sest mis see 20 aastat Kamari haridusseltsi eesotsas muud oli. See on tunnustuseks ikka kogu Kamari haridusseltsile, sest üksi ei tee midagi ära. Tänan neid, kes märkasid, mul on siiralt hea meel,“ lisas Kadastik, kes mullu novembris andis Kamari haridusseltsi juhtimise noorematele üle.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus