Põltsamaa vallavolikogu seadis hoonestusõiguse

Põltsamaa vald on juba hulk aastaid tegelenud Kamari paisjärve ääres asuva puhkeala arendamisega. Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaose sõnul on Kamari puhkeala jaoks EAS-ilt mitmel korral toetust taotletud, aga neid pole rahuldatud. Põhjenduseks on toodud, et omavalitsus ei peaks puhkeala arendamisega tegelema.

Seepeale otsustati Põltsamaa vallas, et Kamari puhkeala arendamine ja selleks toetuste taotlemine tuleb üle anda Põltsamaa Vallavara OÜ-le.

Puhkeala arendamiseks kaaluti ka sihtasutuse loomist, kuid sellest siiski loobuti. Vabariigi Valitsus andis Kamari paisjärve Põltsamaa vallale üle koos veekogu ümbritseva alaga.

Kavandatava arenduse ruumiliseks lahendamiseks omandas Põltsamaa vald lisaks tasuta munitsipaalomandisse antud kinnisasjadele naaberkatastriüksuse jagamise teel moodustatud katastriüksuse Ranna. Kristi Klaose sõnul oli paisjärve ümbruse puhkeala territooriumi tarvis laiendada selleks, et rajada sinna täiendavalt parkimiskohti ja saada ruumi taristuks.  Sellest tulenevalt tegi Kristi Klaos ettepaneku seada kahe kinnisasja osas hoonestusõigus Põltsamaa Vallavara OÜ kasuks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus