Põltsamaa vallavolikogu otsustas piirkonna vee-ettevõtted ühendada

Põltsamaa vallavolikogu möödunud aasta viimasel istungil otsustati piirkonna vee-ettevõtted ühendada.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder lausus, et ühinenud Põltsamaa vallas tegutseb vee-ettevõtjana kaks ettevõtet: Põltsamaa Vallavara OÜ ja Põltsamaa Varahalduse OÜ. Varem oli Põltsamaa Vallavara omanikuks endine Põltsamaa vald ja Põltsamaa Varahalduse omanikuks Põltsamaa linn. Praegu on nende vee-ettevõtete omanikuks pärast omavalitsuste ühinemist moodustunud Põltsamaa vald.

Juba pikemat aega on arutletud võimaluse üle, et piirkonnas võiks tegutseda üks vee-ettevõte ning osaühingute juhatused on ette valmistanud vastava jagunemislepingu, millega OÜ-lt Põltsamaa Vallavara antakse vee-ettevõtja ülesanded üle Põltsamaa Varahalduse OÜ-le. Maimu Kelder lausus, et vee-ettevõtte jagunemise ning selle lepingu üle otsustamise õigus kuulub volikogu ainupädevusse.

Põltsamaa Vallavara OÜ juhataja Eda Joosep selgitas, et koostatud on notariaalne leping, mis sätestab varade ja kohustuste ülemineku kahe vee-ettevõtte vahel. Jagunev ühing, st Põltsamaa Vallavara, annab Põltsamaa Varahaldusele üle vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud põhivara raamatupidamislikus jääkmaksumuses. Põltsamaa Vallavarast viiakse üle kaks töötajat, kes tegelevad praegu veemajanduse probleemidega. Põltsamaa Varahaldusele läheb üle ka Põltsamaa Vallavara laenukohustus.

Eda Joosep lausus, et reaalselt teevad need vee-ettevõtted juba ammu koostööd, sest Põltsamaa linna biopuhastisse viiakse kaheksa endise Põltsamaa valla territooriumil asuva väikepuhasti muda ning kumbki vee-ettevõte on vastavalt oma võimalustele renoveerinud vee- ja kanalisatsioonitorustikku. Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid Eda Joosepi ettepanekut ja otsustasid vee-ettevõtted ühendada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus