Põltsamaa vallavolikogu opositsioon lahkus hääletuselt

Põltsamaa vallavolikogus on pikalt vaieldud, kuhu ehitada Põltsamaale kavandatav uus lasteaed. Vaidluste tulemusena jõuti üksmeelele selles, et vana lasteaiahoone tuleb lammutada, kuid oldi erimeelt teemal, kuhu uue lasteaia võiks ehitada. Teema kulmineerus viimasel vallavolikogu istungil, kus opositsioon enne hääletamist istungiruumist lahkus.


Lasteaia ehitamise teema oli jutuks ka möödunud teisipäeval Aidu lasteaed-algkooli saalis toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil. Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos lausus, et Põltsamaa lasteaed Tõruke energiatõhusust silmas pidades on läbi viidud hange. Selle tulemusel kujunes soodsaimaks pakkumuseks 3,1 miljonit eurot. Hiljem on võetud ka hinnapakkumised uue hoone ehitamiseks, mille põhjal selgus, et uue lasteaia ehitamine ja vana renoveerimine langeb ühte suurusjärku.

Klaose sõnul hindas Embach Ehitus 600ruutmeetrise netopinnaga Kördiööbiku hoonet. Kördiööbiku park on piisavalt suur ja ka peale seda, kui sinna avalikuks kasutuseks mõeldud hoone rajada, jääks veel piisavalt pargipinda alles. Klaose sõnul saaks lasteaia rajada Kördiööbiku parki nii, et see jääks üsna Kuperjanovi tänava äärde. Teise võimalusena saaks lasteaia ehitada Kördiööbiku taha, kuid sel juhul oleks see Kuperjanovi tänavalt halvasti vaadeldav.

Kolmanda võimalusena saaks lasteaia ehitada kokku Kördiööbiku hoonega. Arhitektide kinnitusel on see päris heas seisukorras. Hinnates ehituslikku maksumust juhul, kui rajada uus lasteaed Tõrukese asemele või rajada uus lasteaed mujale, on maksumuse erinevus marginaalne.

Erkki Keldo soovis teada, kas juhul, kui lasteaed rajada Kördiööbiku parki, on arvestatud ka sellega, et pargist teisele poole Kuperjanovi tänavat kavandatakse eluhoonet vaimupuudega inimestele. Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja lausus, et kui selliste asutuste lähedus võiks ette arvatavalt tekitada pingeid ja vastandumist, tuleb võimalike asukoha valikute langetamisel tõsiselt eeltööd teha.

Abivallavanem Karro Külanurm lausus, et projekteerimistingimuste andmisel erihoolekande teenust vajavatele inimestele eluhoone ehitamiseks ei ole veel otsustatud.

Põltsamaa linnaruumi on ehituslikus mõttes hinnanud Eesti Arhitektide Liidu juhtkonna liige. Arhitekti arvates vajaks kesklinna piirkond rohkem hoonestust ning arhitekti hinnangul peaksid koolid ja lasteaiad paiknema kesklinnas, mitte linna servas.

„Linna keskuses peaks olema rohkem hooneid ja toimima vilgas elu, kesklinn ei tohiks olla tühi ja hääbuv,“ toonitas Klaos. Tema sõnul tuleks kesklinna planeerimisel arvesse võtta teenuste kättesaadavus, jälgida inimeste tavapäraseid liikumisteid.

Enne kui asuti hääletama päevakorrapunkti „Põltsamaa lasteaia Tõruke ehitustööd ja Põltsamaa uue lasteaia rajamiseks tegevuste algatamine“, tegi vallavolikogu esimees Andres Vään ettepaneku jätta eelnõu seletavast osast välja, et uue lasteaia asukohana võiks kaaluda Kördiööbiku parki ning teostada seal tehnosüsteemide hooldustöid, hoidmaks lasteaeda käigus kuni uue hoone valmimiseni.

Samuti soovitas volikogu esimees alustada linna Tõrukese asemele uue 170kohalise lasteaia rajamiseks ettevalmistavate tegevustega, arvestades sealjuures ujumisvõimaluste loomisega.

Opositsiooni esindaja Indrek Eensalu lausus, et ette teatamata on muudetud hääletamisele pakutava päevakorrapunkti sisu ja neid ettepanekuid ei ole komisjonides arutatud. Eensalu tegi ettepaneku võtta see punkt volikogu istungi päevakorrast välja.

Ettepanek ei leidnud toetust ja eelnõu pandi hääletusele volikogu esimehe välja pakutud kujul. Selle peale lahkus vallavolikogu opositsioon volikogu saalist. Lasteaia asukohaks sai hääletuse tulemusena praeguse Tõrukese lasteaia asukoht Põltsamaal Lembitu tänaval.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus