Põltsamaa vallavolikogu lükkas EAÕK ettepaneku tagasi

 

Eesti Apostliku Õigeusu Kirik (EAÕK) on teinud Põltsamaa vallale ettepaneku võtta enda omandusse valla territooriumil asuv EAÕK kalmistu Kuningamäe külas. Seda teemat arutati Põltsamaa vallavolikogu juunikuisel istungil ja Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on see teema arutlusel olnud juba alates käesoleva aasta 3. veebruarist. Põltsamaa vallavolikogu otsustas Kuningamäe kalmistut enda omandisse mitte võtta.

EAÕK varahalduse juhataja Martin Toon rääkis Toivo Tõnsonile sellest, kuidas EAÕK on käitunud teiste kalmistutega, ja palus Põltsamaa vallal kaaluda Kuningamäe külas asuva kalmistu enda omandisse võtmist. Vallavanema sõnul arutati seda küsimust nii Põltsamaa vallavalitsuses kui ka Põltsamaa vallavolikogu eestseisuses ning leiti, et selline samm pole vallale otstarbekas. Selline kohustus ei tulene ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ega kalmistuseadusest.

Tänavu 18. aprillil anti kirikule kirjalikult teada, et Põltsamaa vald sellel teemal läbirääkimisi ei alusta. EAÕK pöördus  sama palvega uuesti Põltsamaa valla poole 8. mail. Kinnistu, millel Kuningamäe kalmistu asub, koosneb kahest katastriüksusest, millest üks on kalmistumaa ja teine maatulundusmaa. Samas EAÕK teist katastriüksust, üle viie hektari suurust maatulundusmaad Põltsamaa vallale üle anda ei soovi. Kirjas on öeldud, et EAÕK kui kalmistu omanik võib selle Kuningamäe kalmistu ka matmiseks sulgeda. Toivo Tõnsoni sõnul on kalmistu matmiseks sulgemise või mittesulgemise otsus EAÕK kui kalmistu omaniku pädevuses.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus