Põltsamaa vallavolikogu esimehe hüvitis on 5500 krooni

Neljapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil  kehtestati vallavolikogu esimehele makstava hüvitise suuruseks 5500 krooni kuus.

Vallavolikogu aseesimees Mati Kivi tegi ettepaneku kehtestada vallavolikogu esimehe hüvitise suuruseks alates käesoleva aasta 1. jaanuarist 5500 krooni kuus. Mati Kivi lausus, et volikogu ainupädevusse kuulub volikogu esimehele või ühele aseesimehele töötasu või hüvitise määramine.

Margus Metsmad huvitas, kas eelnõu koostaja näeb vajadust maksta hüvitist ka vallavolikogu aseesimehele. Mati Kivi sõnul tema niisugust vajadust ei näe. Liia Lusti kinnitusel oli ka eelmisele vallavolikogu esimehele makstava hüvitise suurus 5500 krooni kuus. Vallavolikogu liikmed toetasid Mati Kivi ettepanekut.

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus