Põltsamaa vallavolikogu esimees sai umbusaldusavalduse

Kui seni on Põltsamaa piirkonnas kohalike volikogude koalitsiooni-opositsiooni vaheline tegevus enam-vähem sujunud, siis neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil anti vallavolikogu esimehele Andres Väänile üle umbusaldusavaldus.


„Mul on kahju, et pean siin praegu volikogu liikmete aega kulutama, aga meie hinnangul on Põltsamaa vallavolikogus valitsev olukord jõudnud välja absurdini, mistõttu anname vallavolikogu esimehele Andres Väänile üle umbusaldusavalduse, millele on alla kirjutanud üheksa vallavolikogu saadikut,“ lausus volikogu liikmete poole pöördunud Indrek Eensalu.

Avalduses on öeldud, et Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valla ühinemislepingu kohaselt on eesmärgiks seatud terviklik, loogiliselt hästi toimiv ning sotsiaalselt, majanduslikult ja territoriaalselt hästi siduv, tasakaalustatud omavalitsusüksus. Nelja erakonna esindajate vahel allkirjastatud koalitsioonilepingus on öeldud, et igapäevase tegevuse käigus arvestatakse ühinemislepingus kokku lepitud põhimõtetega.

Umbusaldusavaldusele alla kirjutanud leiavad, et koalitsioonilepingu ellu viimisel ei ole nendest põhimõtetest kinni peetud ning valla jaoks oluliste otsuste tegemine on seiskunud. Avaldusele on alla kirjutanud Põltsamaa vallavolikogu liikmed Elmo Krumm, Rauno Kuus, Indrek Eensalu, Lembit Paal, Toivo Tõnson, Reet Alev, Sigrid Saar, Evi Rohtla ja Gilmar Krživets.

Põltsamaa vallavolikogu esimehe Andres Vääni sõnul ei saa nõustuda, et vallaelanikel ei ole olnud võimalust kohaliku elu korraldamisel kaasa rääkida. Põltsamaal on seoses uue lasteaia rajamise teemaga allkirju kogutud, peetud kohtumisi seoses Põltsamaale kavandatava korterelamu ehitamisega vaimupuudega inimestele.

„Kuidas saab olla seiskunud oluliste otsuste tegemine, kui vallavolikogu resoluutse tegevuse tulemusena sai vastu võetud ja töösse rakendatud Põltsamaa Tervisekeskuse juurdeehituse rajamine, kus opositsioon soovis seda teemat edasi arutada. Kas arutelu jätkamine oleks olnud arenguhüpe või oli arenguhüpe hoopis see, et tegevusega enne külmade tulekut algust tehti?“ arutles Vään.

Vallavolikogu esimehe sõnul ei olegi tal tarvis osaleda kõigil nendel koosolekutel, mis sageli toimuvad tööpäeva jooksul, ehkki rahvakoosolekud toimusid ka õhtuti.

„Need muudatused, millele viidatakse seoses eelarve miinusega, oli opositsiooni praak, sest need esitati valesti. Põltsamaa kesklinna ruumilise arengu üle arutledes küsin vastu, kas opositsiooni esindajatel on selline visioon olemas? Ühe arhitekti nägemus ei ole kogu linna arengu visioon. Mina tean piisavalt inimesi, kes ei taha, et kesklinna midagi juurde ehitatakse, eriti veel pargialale.

Ühinemislepingu muutmisest rääkides saab seda muuta kahe kolmandiku volikogu liikmete häälteenamusega. Eks opositsiooni esindajad võtku ühinemisleping ette ja vaadaku üle, mis on või mida ei ole tehtud,“ kommenteeris Andres Vään talle esitatud umbusaldusavaldust.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus