Põltsamaa vallavanemana jätkab Toivo Tõnson

Toivo Tõnson valiti järgnevaks neljaks aastaks vallavanemaametisse 12 vallavolikoguliikme toetushäälega.

Teisena kandideeris sellele ametikohale IRLi nimekirjas Põltsamaa vallavolikokku valituks osutunud Karro Külanurm.

Põltsamaa vallavanemaks valitud Toivo Tõnson peab järgneval neljal aastal oluliseks koostada Põltsamaa vallale uus üldplaneering, sest senine kümme aastat vana planeering on tema sõnul lihtsalt oma aja ära elanud. Samuti peab Tõnson vajalikuks uue arengukava koostamist, et kindlaks määrata valla jaoks lähemate aastate eesmärgid.

Olgugi et omavalitsus ei saa riiklike tegevuste korraldamisel kaasa rääkida, peab Põltsamaa vallajuht oluliseks paika saada Tallinna-Tartu maanteetrassi asukoht Põltsamaa valla territooriumil. Mõned detailplaneeringud ja ettevõtluse arendamise projektid on jäänud toppama just selle taha, et teetrassi asukoht ei ole ikka veel teada.

Kuivõrd töökohtade loojateks on ikkagi ettevõtjad, siis on omavalitsuse kohus ettevõtjaid toetada ja luua ettevõtlusele soodsad tingimused. Vallaelanikke silmas pidades peab Tõnson vajalikuks pakkuda inimestele ka võimalusi vaba aja sisustamiseks. Tõnsoni sõnul peab Põltsamaa vallas olema selline elukeskkond, et praegu siin elavad inimesed sellega rahul oleksid ning siiakanti edaspidi elama asujatel siin samuti meeldiks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus