Põltsamaa vallavanema töötasu tõsteti

Neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud vallavanema töötasu ja hüvitise määramine.


Üle-eelmise, 2017. aasta 6. novembri otsusega oli Põltsamaa vallavanema töötasuks kinnitatud 2900 eurot kuus. Isikliku sõiduauto ametialaseks kasutamiseks määratud hüvitiseks oli 335 eurot kuus ning ametialaseks kasutamiseks antud mobiiltelefoninumbrile limiit puudus.

Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään tegi volikogu liikmetele ettepaneku määrata tagasiulatuvalt alates sellest aastast Põltsamaa vallavanema töötasuks 3045 eurot ning maksta hüvitist 335 eurot seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel.

Eelnõus on öeldud, et vallavanema ametialases kasutuses olevale mobiiltelefoninumbrile kasutuslimiiti ei kehtestata. Volikogu esimehe tehtud ettepaneku alusel suureneks vallavanema töötasu viis protsenti ning hüvitise määrad jääks muutmata.

Põltsamaa valla 2019. aasta eelarves on planeeritud ametiasutuse palgafondi kasuks viis protsenti. Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid vallavolikogu esimehe tehtud ettepanekut ning kinnitasid vallavanema töötasuks 3045 eurot kuus.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus