Põltsamaa vallavanema palk tõusis

Neljapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil toetasid vallavolikogu liikmed neile esitatud eelnõud ja kinnitasid Põltsamaa vallavanema töötasu määraks 1920 eurot kuus tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. jaanuarist.


Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu lausus, et vallavanemale töötasu määramine kuulub volikogu pädevusse. Põltsamaa vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Erkki Keldo tundis huvi, miks peab määrama vallavanemale töötasu tagasiulatuvalt ja kas see teema unustati varasemate vallavolikogu istungite päevakorda kavandada. Põltsamaa vallasekretär Janne Veski tõdes, et selles osas tehti tõepoolest väike apsakas, sest 2016. aasta 8. detsembri vallavolikogu päevakorra kokkupanemisel jäi see teema kahe silma vahele. Möödunud aasta 20. detsembril toimus veel teinegi, aga hoopis teistsuguse sisu ja päevakorraga istung, kus allkirjastati Põltsamaa piirkonna nelja ühineva omavalitsuse liitumisleping ja selle istungi päevakorda niisugust teemat ei kavandatud.

Vallavolikogu liige Väino Treiman tõstatas repliigi korras küsimuse, kas olukorras, kus omavalitsusjuhid saavad peale praeguste omavalitsuste tegevuse lõpetamist ja ühisvaldade moodustumist kaasa aastapalga suuruse kompensatsiooni, on ikka mõistlik vallavanema töötasu suurendada. Treiman lausus, et aastapalga suuruse hüvitise määramine on küll riigi tasandil vastu võetud otsus, ent jätab tavakodanikule mulje, et need kes “piruka” juures tegutsevad, saavad raha aina juurde.

Põltsamaa vallavolikogu majanduskomisjoni esimees Karro Külanurm ütles, et majanduskomisjon on ka varasematel aastatel teinud vallavolikogule ettepaneku vallavanema töötasu tõstmiseks. Vallavolikogu esimees Indrek Eensalu sõnul on mõnes omavalitsuses omavalitsusjuhi töötasu praegu väga kõrgele tõstetud, et vallavanem ametist lahkudes kopsaka hüvitise kaasa saaks. Eensalu hinnangul on Põltsamaa vallavanemale plaanitav töötasu määr mitmete teiste omavalitsustega võrreldes täiesti mõistlikul tasemel.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus