Põltsamaa vallavanema kuupalgaks määrati 1515 eurot

Põltsamaa vallavolikogu kinnitas vallavanem Toivo Tõnsoni töötasuks 1515 eurot kuus, mis rakendub tagasiulatuvalt 2013. aasta 1. jaanuarist.

Vallavolikogule esitatud eelnõu nägi ette määrata Toivo Tõnsonile töötasuks 1515 eurot kuus. Liia Lust juhtis volikogu liikmete tähelepanu sellele, et 2013. aastal on Põltsamaa valla eelarves ette nähtud vallavalitsuse palgafondi viieprotsendiline kasv ja just viie protsendi võrra oli vallavanema tänavune palgamäär  eelnõus varasemast suurem.

Jõuti kokkuleppele, et palgatõusuotsuses tuleks fikseerida ka  vallavanema nimi. Kui vallavanem  peaks mingil põhjusel enne valimisi vahetuma, siis ei tähenda see, et praegusele vallavanemale määratud töötasu järgmise puhul samaks jääb.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus