Põltsamaa vallavalitsus kutsub küsitlusele vastama

Põltsamaa vallavalitsus on kaardistamas vajadust uute elamispindade järele ja viib sellega seoses Põltsamaa piirkonna elanike seas läbi väikse küsitluse. Küsitluse tulemused aitavad kavandada ja arendada võimalikke elamuprogramme.


Viite küsitlusankeedile leiab Põltsamaa valla kodulehel. Vastamine võtab aega vähem kui viis minutit. Küsitluse tulemused on anonüümsed ja neid ei viida kokku vastaja isikutega.

Kokkuvõtte küsitluse tulemustest avaldatakse valla kodulehel.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus