Põltsamaa vallavalitsus kutsub esitama kandidaate aasta ema konkursile

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutas välja Jõgevamaa aasta ema 2019 konkursi. Sellega seoses kutsub Põltsamaa vallavalitsus kõiki üles esitama Põltsamaa vallast kandidaate aasta ema konkursile.


Info kandidaadi kohta palun esitada kirjalikult ja (digi)allkirjastatult Põltsamaa vallavalitsusele 29. aprilliks e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või postiaadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn märgusõnaga „Aasta ema 2019“.

Aasta ema aunimetuse konkursile esitatakse ema, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Jõgeva maakond.
Kandidaadi esitamiseks tuleb märkida autasustamiseks esitatava isiku nimi ja kontaktandmed, aunimetuse andmise põhjendus ja taotluse esitamise kuupäev ning taotluse esitaja nimi ja allkiri.

Iga kohalik omavalitsus selgitab välja ja esitab kaks kuni neli kandidaati aasta ema konkursile.

Aasta ema aunimetuse annavad üle Jõgevamaa omavalitsuste vallavolikogude esimehed ja vallavanemad. Aasta ema aunimetus antakse üle maikuu teisel reedel pidulikul aasta ema vastuvõtul üldjuhul Puurmani mõisas.

Aasta ema aunimetuse saajale kingitakse rahvuslik ehe ning kõik aunimetusele kandideerijad saavad kingituse.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus