Põltsamaa vallas kaks mobiilset valimisjaoskonda

Jaoskonnakomisjonide moodustamisest Põltsamaa vallas andis viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil ülevaate vallasekretär Janne Veski.


Vallasekretäri sõnul tuleb vastavalt kehtivale seadusele moodustada jaoskonnakomisjonid, nimetada komisjonile esimees ja vähemalt viieliikmeline koosseis hiljemalt 11. veebruariks.

Jaoskondade moodustamisel lähtutakse territooriumi suurusest, valijate arvust, varasemast hääletamise statistikast ja vabariigi valimisteenistuse soovitustest. Janne Veski sõnul on valimisjaoskonnad Põltsamaa vallas territooriumi poolest suhteliselt võrdsed, kuid valijate arvult erinevad.

Kui 2017. kohalikel valimistel tegutses Põltsamaa vallas kaheksa valimisjaoskonda, siis tänavustel Riigikogu valimistel on neid viis.

„Ajad ja olud on muutunud moodsamaks, mille tõttu vabariigi valimisteenistus soovitab kasutada mobiilseid valimisjaoskondasid,” sõnas Veski.

Kokku on viidud Esku ja Adavere valimisjaoskond. Adavere ja Esku piirkonnas toimub kahel esimesel eelhääletuse päeval eelhääletus Eskus ning kolmandal eelhääletuse päeval ja valimispäeval toimub eelhääletus ja hääletus Adaveres.

Samuti on kokku viidud Pisisaare ja Vägari jaoskonnad. Kahel esimesel eelhääletuse päeval saab hääletada Vägaris, kolmandal eelhääletuse päeval ja valimispäeval saab hääletada  Pisisaares.

Põltsamaa linnas oli varem kaks valimisjaoskonda asukohaga Viljandi mnt 3 ja kultuurikeskuses, nüüd saab linnas hääletada ainult kultuurikeskuses.

Janne Veski tõdes, et linnas asuv komisjon on valijate arvu poolest väga suur, kuid nad saavad seal hakkama. Põltsamaa kultuurikeskuses tegutsev valimiskomisjon on üheksaliikmeline. Komisjonide esimeeste nimetamisel on lähtutud põhimõttest, et komisjoni esimeheks ei oleks ühegi erakonna nimetatud esindaja. Samas ei saa välistada, et komisjonide liikmed ise valivad esimeheks ühe või teise erakonna poolt komisjoni liikmeks pakutud inimese.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus