Põltsamaa vallas kaalutakse turismialast koostööd

Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene Reedi andis tänavu viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil ülevaate sihtasutuse senisest tegevusest. Põltsamaa piirkond pole küll turismindust silmas pidades otsene sihtpunkt, ent teel Tallinnast Tartusse, ja vastupidi, põigatakse vahel ka Põltsamaale sisse.

Ene Reedi ütles, et turism aitab hoida elu ja ettevõtlust ääremaadel. “Just turismindusega tegelemist peetakse maapiirkondades väga oluliseks kogu maailmas. Kui mingi omavalitsus on turistide jaoks atraktiivne ja seal on midagi põnevat näha ning vaadata, kasvab selle läbi omavalitsuse tuntus. Suurem tuntus tähendab atraktiivset elu- ja ettevõtluskeskkonda. Kui inimesed tahavad kohapeal elada, tähendab see suuremat maksubaasi omavalitsusele. Ene Reedi sõnul on oluline mõista, et turistid lähevad konkreetset kohta külastama seal toimuva vahva sündmuse või selles omavalitsuses asuva põneva koha pärast. Reedi sõnul suurendab Põltsamaa atraktiivsust loss, mis turiste meelitab.

Turistide kasutatavatest ööbimispaikadest moodustavad Jõgevamaa ööbimispaigad ainult 0,6 protsenti. Reedi sõnul saab ööbimiskohtade näite varal selgeks, miks turisminduses tuleb tegutseda koos. Selleks et omavalitsust välisturgudel tutvustada, on vaja raha, mis tähendab, et välismessidele üks omavalitsus minna ei suuda. Järgmise aasta osaluseks Lõuna-Eesti Turismis on Põltsamaa vallale arvutatud 4800 eurot. See sisaldab nii kaasfinantseeringut kui projektide omaosaluste katmist. Selle summa eest on Põltsamaa vallal järgmisel aastal võimalus osaleda neljas rahvusvahelises projektis. Need projektid aitavad suurendada kogu regiooni tuntust, mis tagab turisminduslikus mõttes konkurentsis püsimise. Kui Põltsamaalt läbi sõidetakse, siis suure tõenäosusega külastatakse nii lossi ning kui ka toitlustuskohti.

Ene Reedi sõnul on kavas luua turismiklaster, mis erinevaid huvitatud osalisi ühendaks. Turismialasest koostööst huvitatud omavalitsuste esindajate ja ettevõtjatega soovitakse kohe uue aasta alguses läbirääkimisi pidama hakata. Läbirääkimiste käigus saab selgeks, millisel moel turismialane koostöö Lõuna-Eestis jätkub. Kui otsustatakse turismialast koostööd jätkata ja turismindust koordineerivat organisatsiooni rahastada, on kavas luua kolm palgalist ametikohta, üks e-turundusega, üks projektijuhi ülesannetega tegelemiseks ning turismiorganisatsiooni juhataja ametikoht.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus