Põltsamaa valla rahvas osales aktiivselt arengukava koostamisel

Neljapäeval viidi läbi Põltsamaa valla arenguseminar. Tehti kokkuvõtteid vallas läbi viidud küsitlustest, kus kõigil oli võimalik valla arengu kohta oma mõtteid avaldada.

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri usub, et Põltsamaa vallas ja selle keskuses  on tulevikus veekeskus, Kosmopark ja täielikult renoveeritud lossikompleks, Põltsamaa kesklinn on kaunilt kujundatud  jne. Vallavanema sõnul võiksid need unistused saada teoks kümne aasta jooksul. Abivallavanem Karro Külanurm lausus, et arengukava on väga oluline dokument, sest ulatub ajaliselt kaugelt üle ühe valimisperioodi ja selles räägivad kaasa ka paljud need, kes valimistel ei osale.

Reklaamiekspert Peep Pedmanson rääkis, kuidas kasutada kõige paremini brändi valla arendamisel. Tema sõnavõtus oli kandvaks teemaks Põltsamaa  valda läbiv jõgi ja selle seostamine valla arenguga. Põltsamaa valla arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos tõi positiivse näite, et 100 000 elanikuga Tartus osales arengukava koostamises ca 100 inimest, umbes 10 000 elanikuga Põltsamaa vallas oli see arv aga kordades suurem. Sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla toonitas, et Põltsamaa vald on vananeva rahvastikuga omavalitsus. Seetõttu tuleks mõelda, kuidas meelitada Põltsamaale elama noori ja tööjõulisi inimesi. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marika Prave pakkus välja, et Põltsamaa lossipäeva võiks muuta kahepäevaseks ürituseks ja taaselustamist vajaksid tõsise muusika kontserdid.

Spordi- ja terviseedenduse spetsialist Silver Nõmmiksaar tõdes, et senistel toimunud spordi- ja tervist edendavatel üritustel ei ole just kõige aktiivsemalt osaletud. Ta pakkus välja, et spordi- ja kultuuritöötajatel tuleks tihedamat koostööd teha, sest sellised n-ö segaüritused meelitaksid kohale rohkem osalejaid.

Põltsamaa kultuurikeskuse rahvakultuurispetsialist Keiu Kess avaldas arvamust, et kõik Põltsamaale olulised paigad vajaksid tähistamist, tema sõnul võiks asutada ka kultuuristipendiumi. Majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi kinnitas, et tema kureeritavas valdkonnas laekus valla elanikelt kõige rohkem ettepanekuid, mis on seotud eeskätt teede ja tänavate olukorraga.

Noorsootöö spetsialist Silja Perers lausus, et kuna Paide enam Eestimaa südameks olemisse eriti ei panusta,  võiks seda nüüd teha hoopis Põltsamaa kui Mandri-Eesti keskpunktis asuv vald. Kristi Klaos võttis esitatud ideed kokku, märkides, et ei ole mõistlik püüda esiplaanile tõsta kõike Põltsamaad iseloomustavat, vaid valida välja üks ja panustada eelkõige sellesse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus