Põltsamaa valla raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla

Põltsamaa vallavolikogu möödunud aasta viimase istungi päevakorda oli eelnõuna esitatud Põltsamaa valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine. Volikogu otsustas valla raamatukogud ühtse juhtimise alla viia.


Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder lausus, et ühinenud Põltsamaa vallas tegutseb kuus raamatukogu. Tulenevalt vajadusest optimeerida raamatukogude juhtimist, parandada teavikutega komplekteerimist, jaotada paindlikumalt ressursse ning mitmekesistada osutatavaid teenuseid, on tulnud ettepanek ühendada koostöös Põltsamaa raamatukoguga Põltsamaa vallas tegutsevad raamatukogud ühtse juhtimise alla.

Põltsamaa raamatukogu direktor Rutt Rimmel lausus, et pärast ühinemist jätkavad vallas tegutsemist kõik senised raamatukogud. Põltsamaa valla territoorium on raamatukogudega ühtlaselt kaetud ja seetõttu on raamatukoguteenused kõikjal vallas kättesaadavad.

Põltsamaa raamatukogu direktor selgitas, et tänapäeval ei ole raamatukogu pelgalt koht, kust raamatuid laenutatakse, vaid kaasaegne raamatukogu on multifunktsionaalne teenustekeskne kultuuriasutus. Selleks, et arendada raamatukogusid ühtlaselt, oleks mõistlik viia need ühtse juhtimise alla.

Teistelt õppimas

Ühtse juhtimisega raamatukogusid on kohalikud raamatukogutöötajad käinud külastamas juba varem ühinenud valdades, näiteks Tapa, Türi, Lihula, Märjamaa ja Saku vallas ning mujalgi. Sealt saadud kogemused arutati omavahel põhjalikult läbi nii juhtimisalaselt kui ka raamatukogunduslikult. Samuti on raamatukogude ühinemist arutatud koos Jõgeva maakonna teiste raamatukogude töötajatega.

Teemat arutati ka Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühinemise ettevalmistamise käigus.  Ka Põltsamaa raamatukogu nõukogu liikmed pidasid aru ja jõudsid arvamusele, et piirkonna raamatukogud võiks ühtse juhtimise alla viia. Rutt Rimmeli sõnul on väga oluline ka teavikute komplekteerimise kulusid kokku hoida. Tänapäeval on raamatukogude jaoks väga tähtis statistiline näitaja ka raamatute ringlus lugejate käes. Üldiselt loetakse ringlust rahuldavaks, kui see ulatub 0,5-ni. Jõgevamaal jääb ringlus veidi alla 0,5 ja seda peaks parandama.

Üleminekuaeg alanud

Rutt Rimmel lausus, et 1. jaanuarist algab üleminekuaeg, mille jooksul tuleb mitmed dokumendid ümber teha, sealhulgas töölepingud. Samas kinnitas Põltsamaa raamatukogu direktor, et kedagi koondada plaanis ei ole.

Volikogu liige Evi Rohtla lausus, et tema teab vähemalt üht Põltsamaa valla raamatukogutöötajat, kes plaanitavatest muutustest informeeritud pole, ent Rutt Rimmeli sõnul arutati teemat piirkonna raamatukogude töötajate paneelistungil ja seal olid kohal kõik uue Põltsamaa valla raamatukogutöötajad.

Ühtse juhtimise alla viidavatele piirkonna raamatukogudele valitakse ka uus nõukogu, mis tuleb moodustada teatud kriteeriumidest lähtuvalt. Raamatukogu nõukogu käib koos vähemalt kaks korda aastas. Toivo Tõnson avaldas rahulolu selle üle, et piirkonna raamatukogunduses on toimumas muutused, ning oli rahul ka sellega, et Rutt Rimmel on oma varasemat seisukohta muutnud. Tõnson lausus, et kui n-ö vanas Põltsamaa vallas raamatukogud kolm-neli aastat tagasi ühendati, oli Põltsamaa raamatukogu direktor sellele sammule vastu.

Põltsamaa vallasekretär Janne Veski lausus, et Põltsamaa valla väikestes raamatukogudes ongi vaid üks töötaja, seetõttu ei näe ta probleemi, kui seda inimest juhataja asemel kuidagi teisiti nimetama hakatakse.

Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid piirkonna raamatukogude ümberkorraldamist ühtse juhtimise alla viimise näol.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus