Põltsamaa valla raamatukogu kolib munitsipaalpinnale

Kõikjal Eesti väikestes asulates on praegu probleemiks kooliõpilaste nappus. Nii on see ka Põltsamaa valla koolides ja seepärast  võeti plaani kolida Eskus kortermajas tegutsev valla raamatukogu üle koolimajja. Sellel teemal jagas möödunud nädalal toimunud vallavolikogu istungil informatsiooni Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson.

Tema sõnul on Esku-Kamari kooli Esku koolimajas õpilaste arv viimastel aastatel tunduvalt vähenenud, moodustatud on liitklassid ja klassiruume vajatakse vähem.

Koolihoonel on mitu sissepääsu ja seega saaks kaks vaba klassiruumi raamatukoguks muuta, nii et sinna saaks tulla eraldi uksest. Juurde oleks vaja ehitada vaid tualettruum, kuhu ka ratastooliga sisse pääseks, ja vahesein raamatukogu ja kooliruumide vahele. Toivo Tõnsoni sõnul on ruumide ümberkohandamiseks tehtud ka hinnapakkumised ning soodsaima pakkumise on teinud Lepe Ehitus OÜ. Nende töö  maksumuseks kujuneks 5820,60 eurot koos käibemaksuga.

Vallavanem lausus, et kui vallavolikogu liikmed  raamatukogu ümberkolimisega nõustuvad, saaks vajalike töödega kohe alustada.

Põltsamaa vallavolikogu liige Sirje Kamenjuk tõstatas küsimuse, kuidas toimitakse juhul, kui laste arv koolis taas kasvama hakkab.  Tõnsoni sõnul tema lähiajal sellist võimalus ei näe. Pigem tuleb muretseda selle üle, kui kaua sellised koolid üldse suudavad  tööd jätkata.  Kui aga õpilaste arv tõesti kasvama peaks hakkama, saab raamatukogu ruumid väga lihtsalt taas kooliruumidena kasutusele võtta.

Väino Treiman küsis, mida hakatakse peale  korteriga, kus praegu raamatukogu asub.

Vallavanema sõnul võib seda pinda vaja minna neile, keda Õnne Piimakarjatalu uus omanik  firmale kuuluvatest korteritest välja tahab tõsta.

Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid vallavanema ettepanekut ja nõustusid eraldama Eskus asuva valla raamatukogu ümberkolimiseks  5820,60 eurot Põltsamaa valla eelarve resrevfondist.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus