Põltsamaa valla korterelamutesse paigaldatakse kaugloetavad veearvestid

Põltsamaa Vallavara juhataja Valev Uus lausus, et ühe olulisema ettevõtmisena paigaldatakse Põltsamaa valla korterelamutesse 360 tänapäevast kaugloetavat veearvestit. Esimesena paigaldati sellised arvestid Neanurme küla elamutesse, praegu käib see töö Eskus ja Lustiveres. Samuti paigaldatakse uued veearvestid Kolga-Jaani ja Pajusi valla küladesse, kus veemajandusega tegeleb Põltsamaa Vallavara.

Töö lõpeb tuleval kevadel

Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu päris, kas kaugloetavate veearvestite paigaldamine toob kaasa ka töötajate koondamise ettevõttest. Uus kinnitas, et koondamist plaanis pole. Et töötajate arvu vähendada, selleks oleks vaja veearvestite näidud koguda ühte kesksesse arvutisse, milleks omakorda tuleks välja ehitada vahejaamad. Vahejaamade rajamine muudaks selle projekti aga praegusest oluliselt kallimaks.

Pärast kaugloetavate veearvestite paigaldamist tuleb näitude lugemiseks sõita autoga väikesel kiirusel läbi nende külade, kuhu arvestid on paigaldatud, ja koguda näidud vastava programmiga varustatud tahvelarvutisse, kust saab need vallavara raamatupidamise arvutisse üle kanda.

Kui praegused veemõõtjad tuli taadelda iga kahe aasta järel, siis kaugloetavate puhul tuleb see töö ette võtta iga kuue aasta järel. Praktilika on muide näidanud, et praegused veemõõtjad tavaliselt üle kahe aasta vastu ei peagi.

Vallavara juhataja sõnul kulub veemõõtjate vahetamisele mitu kuud ja see töö lõpetatakse loodetavasti tuleval kevadel.

Praeguseks on mitmete vee- ja kanalisatsioonitrasside rekontstrueerimise ja rajamisega seotud projektide elluviimisele kulutatud 1 271 485 eurot. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise esimesest etapist jätkub omaosaluse tasumist, milleks on laenu võetud, veel 2030. aastani.

Uuendatakse Neanurme puurkaev

Suurematest töödest, millega alustati juba möödunud aastal, lõpetati tänavu Põltsamaa valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise teine etapp, mis hõlmab Adavere, Esku, Lustivere ja Kamari küla. Tänu sellele, et teise etapiga seotud töödest jäi osa selleks kavandatud raha järele, rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonisüsteemid veel ka Põltsamaa valla Pauastvere ja Võhmanõmme külas ja Põltsamaa linna purglas. Järgmisena asutakse neid töid tegema Põltsamaa valla Neanurme külas, lisaks uuendatakse Neanurme puurkaev.

Põltsamaa Vallavarale osteti hiljuti ka uus traktor ning  lisaseadmetena tasandusniiduk, käru ja frontaallaadur.  Ettevõttel tuleb igal aastal niita enam kui 20 hektari suurune maa-ala ja Valev Uusi sõnul pole otstarbekas seda tööd  teistelt firmadelt tellida, sest kõik ettevõtted tahavad ju lisaks tööga seotud kulutustele kasumit teenida. Nii tullakse teinekord  niitma mitte siis, kui hädasti tarvis, vaid siis, kui selleks võimalust on.

Põltsamaa Vallavara on Põltsamaa valla ettevõte, kus on praegu üheksa töötaja. Vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud probleemide lahendamisega tegeleb ettevõte lisaks oma vallale veel Kolga-Jaani ja Pajusi vallas.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus