Põltsamaa valla haridusvõrk korraldatakse ümber

Põltsamaa vallavolikogu võttis neljapäevasel istungil vastu Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamise otsuse uuendatud kujul.
Siiani asus Põltsamaa valla haldusterritooriumil kümme haridusasutust, viies neist olid ühendatud lasteaed ja põhikool.
Põltsamaa valla haridusvõrk korraldati volikogu poolt vastu võetud otsuse järgi ümber nii, et põhiharidus konsolideeriti Põltsamaa ühisgümnaasiumi juhtimise alla. Vallas moodustati aga Põltsamaa Valla Lasteaed eraldi õppekohtadega maakohtades ja linnas.
Kuna Puurmani piirkond asub Põltsamaast kaugel ning teda käsitletakse kui kohalikku keskust, siis peeti mõistlikuks liita Puurmani mõisakool Puurmani lasteaiaga Siilipesa ja võtta kooli kohaliku hariduskeskusena.
„Adavere põhikool jaotatakse kooliosaks ja lasteaiaosaks, kooliosa liidetakse ühisgümnaasiumiga ja see jätkab üheksaklassilisena, lasteaed liidetakse Põltsamaa Valla Lasteaiaga. Aidu lasteaed-algkool jagatakse kaheks – kooliosa liidetakse ühisgümnaasiumiga, see jätkab esialgu neljaklassilisena, aasta hiljem kolmeklassilisena, lasteaiaosa liidetakse Põltsamaa Valla Lasteaiaga,” rääkis abivallavanem Karro Külanurm.
„Esku-Kamari kool jagatakse samuti kooliks ja lasteaiaks – kooliosa liidetakse ühisgümnaasiumiga, lasteaed Põltsamaa Valla Lasteaiaga. Lustivere põhikooli kooliosa liidetakse ühisgümnaasiumiga, kool jätkab ühisgümnaasiumi 6-klassilise õppekohana, kusjuures üleminekuperiood kestab kuni aastani 2023, lasteaiaosa liidetakse Põltsamaa Valla Lasteaiaga. Pisisaare algkool jagatakse samuti kooliks ja lasteaiaosaks, kooliosa liidetakse ühisgümnaasiumiga, lasteaiaosa ülevallalise lasteaiaga. Põltsamaa linna lasteaiad Mari ja Tõruke liidetakse 1. septembrist 2021 Põltsamaa Valla Lasteaiaga – mõlemad jätkavad Põltsamaa Valla Lasteaia õppekohana,” märkis Külanurm.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus