Põltsamaa valda ehitatakse jäätmejaam

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson märkis, et praeguseks on valminud jäätmejaama ehitusprojekt ja peagi kuulutatakse välja riigihange ehitaja leidmiseks. Ühtlasi hakatakse otsima jäätmejaama haldajat.

?Põltsamaa piirkond jääb piisavalt kaugele nii Torma kui ka Väätsa prügilast, mistõttu on tarvis ehitada oma jäätmejaam. Pealegi tekib palju selliseid jäätmeid, mida oleks tarvis kohapeal kokku koguda ja edasi viia. Nii tuleks näiteks ümber käia elektroonikajäätmetega, ohtlike jäätmetega, kaasa arvatud pakendid ja taara,? lausus Toivo Tõnson.

Omavalitsusjuhi sõnul on jäätmejaama ehitamine tarvilik ka seetõttu, et Põltsamaa piirkond asub Pandivere-Adavere nitraaditundlikul alal. ?Seadus ei luba jääkmuda põllule laotada, vaid see peab olema komposteeritud. Ligi viis tonni muda koguneb ööpäevas Põltsamaa linnast ja samuti tuleb seda Põltsamaa, Puurmani ja Pajusi vallast. Nii polegi praegu ühtegi kohta, kuhu muda komposteerimise jaoks panna. Pool jäätmejaama platsist peakski saama kompostiväljakuks.?

Põltsamaa vallas on mõeldud ka sellele, kuidas saada informatsiooni piirkonna jäätmete toomisest jäätmejaama. ?Kõik valla majapidamised kantakse elektroonilisse registrisse. Omavalitsusel on kohustus jälgida, kas inimesed jäätmeid ikka jaama üle annavad või peidavad nad need näiteks kuhugi põõsasse. Register näitab, kui inimene pole teatud perioodil oma jäätmeid jäätmejaama toonud. Siis tekib küsimus, kas jäätmeid polegi tekkinud või on need kuhugi mujale pandud,? ütles Toivo Tõnson.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus