Põltsamaa vald võtab täiendavat laenu

Põltsama avallavanema Toivo Tõnsoni sõnul võib Põltsamaa vald lepingu kohaselt võtta laenu 470 000 euro ulatuses valla teede olukorra parandamiseks ja vee- ning kanalisatsioonisüsteemide uuendamiseks. Vallavanem lausus, et kui nad lähiajal käivitavad Kamari ja Väike-Kamari küla vee- ja kanalisatsiooniprojekti ning veel mõned sellised, tuleb ka Põltsamaa vallal täiendavat laenu võtta.

Praeguse seisuga on Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarve reservfondis ca 90 000 eurot, kuid see summa ei ole piisav kavandatavate projektide teostamiseks. Toivo Tõnsoni sõnul arutasid nad seda teemat ka vallavalitsuse liikmetega ning ta tegi ettepaneku võtta Põltsamaa vallale täiendavat laenu 470 000 eurot. Selleks küsiti ka pakkumised pankadele, vastus saadi Swedbankilt ja SEB pangalt. SEB pangalt laekus soodsam pakkumine. Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid Põltsamaa vallale laenu võtmist 470 000 euro suuruses summas tagasimaksmise tähtajaga kümme aastat.

Põltsamaa piirkonnas on ühinemas neli omavalitsust, mille esindajad on omavahel kokku leppinud, et laenu võib võtta investeeringuteks. Augustikuisel Põltsamaa vallavolikogu istungil tutvustas Põltsamaa linna laenuvõtmise kava Põltsamaa vallavolikogu liikmetele Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots. Põltsamaa linn võttis täiendavat laenu Põltsamaa kultuurikeskuse katuse remontimiseks ja Pajusi maantee rekonstrueerimiseks. Kokkulepe, mille kohaselt võivad kõik neli omavalitsust võtta teatud investeeringute tegemiseks täiendavat laenu, on fikseeritud ka ühinemislepingus.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus