Põltsamaa vald võtab laenu

Märtsikuisel Põltsamaa vallavolikogu istungil vaeti laenu võtmise võimalust Põltsamaa vallale.

Põltsamaa valla finantsnõuniku Viida Kuusiku sõnul kavatses vald esialgu võtta laenu 7,2 miljonit krooni, et tasuda Adavere Põhikooli renoveerimistööde eest. Nüüd on sellele summale lisandunud veel 100 000 krooni seoses kooli remonditööde käigus ilmnenud vajadustega. Finantsnõuniku sõnul tuleb laenu võtmisega tõsiselt tegeleda. Konkreetset laenu tagasi maksmise tähtaega veel kokku lepitud ei ole. Tagasimaksmise tähtaeg täpsustatakse läbirääkimistel pangaga. Laenu võtmine eeldab konsulteerimist ka rahandusministeeriumiga. Viida Kuusiku sõnul tekib esimene tõsisem vajadus laenuraha järele aprillikuu teisel poolel. Vallavolikogu toetas finantsnõuniku poolt tehtud ettepanekut ja otsustas võtta Põltsamaa vallale laenu 7,3 miljoni krooni ulatuses.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus