Põltsamaa vald tagab veemajandusprojekti omaosaluse

Põltsamaa vallavolikogu arutas omaosaluse tagamise võimalusi veemajandusprojektis. Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et praegu käib  veemajanduse projekti raames vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine valla neljas suuremas keskuses  — Adaveres, Eskus, Lustiveres ja Kamaris.

 Paraku läks nii, et esmalt eraldati nende tööde tegemiseks raha ja alles seejärel saadi läbi viia ehitushange. Tulemuseks oli olukord, kus hankel osalenud ehitaja küsis tööde tegemise eest rohkem raha, kui vallale eraldatud oli. Seetõttu jäi ainsa võimalusena üle kärpida plaanitud tööde mahtusid.  

Et ühtekuuluvusfondis on veel raha, anti Põltsamaa vallale võimalus taotleda täiendavaid summasid nendeks töödeks, mis esialgu projektist välja jäid. Taotlus tuleb esitada käesoleva aasta  25. jaanuariks, järelikult on sellega väga kiire. Taotluses on üks väga oluline dokument, mis tõestab et Põltsamaa vald on nõus omafinantseeringu tagama. Selleks on ette valmistatud hinnapakkumine, mille koostas ehitaja ja mille rahaline maht on 981 000 eurot. Omaosaluse täpse summa saab teada pärast finantsanalüüsi koostamist, millega praegu tegeldakse. Orienteeruvalt on selleks planeeritud 196 200 eurot. Täpne omaosaluse summa selgub pärast seda, kui omaosaluse taotlus heaks kiidetakse ning kui on läbi viidud riigihange projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks.

Kui rahataotlus heaks kiidetakse, tuleb välja kuulutada riigihange. Alles pärast seda, kui on selgunud, kui palju läheb maksma esialgsest projektist välja jäetud torustike ja  liitumispunktide ehitamine, saab hakata arutama, kust võtta omaosaluseks vajalik rahasumma, kas valla eelarvest või tuleb võtta laenu.

Vallavolikogu istungit juhtinud volikogu aseesimees Mati Kivi lausus, et taotluse üks kohustuslik dokument on vallapoolne garantiikiri selle kohta, et vald omaosaluseks vajaliku rahasumma eraldab. Kivi nentis ka, et tõenäoliselt tänavu reaalsete ehitustöödeni ei jõuta. Ühtekuuluvusfondist eraldatava raha viimane kasutamistähtaeg on  2015. aasta 31. august. Põltsamaa vallavolikogu nõustus raha taotlemiseks omaosaluse garantiikirja väljastama.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus