Põltsamaa vald tagab kaasfinantseeringu

Neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorras oli kaasfinantseeringu tagamine Jõgevamaa PATEE tugiprogrammi 2018-2019 tegevuste elluviimiseks. Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos ütles, et Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on ellu viimas PATEE projekti kolmandat etappi, mis on suunatud ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive parendamisele ning kohalike turismialaste võimaluste turundamisele. Projekti eelarve on 154 533,23 eurot, millest omaosalus Jõgevamaa kolme omavalitsuse peale on 24 000 eurot. Põltsamaa valla omaosalus selles projektis on 8645 eurot ja selle summa väljaarvutamisel on lähtutud omavalitsuse elanike arvust ning võetud arvesse, et see moodustab kogu projekti maksumusest viis protsenti. Omaosaluse summa jaguneb kahe eelarveaasta peale. Tegemist on kogu Jõgevamaad hõlmava projektiga, milles osalevad Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond, Rajaleidja, Jõgevamaa Koostöökoda, maakonna haridusasutused, turismi-infopunktid, Kalevipoja Koda, Põltsamaa Muuseum, EAS-i turismiarenduskeskus, SA Lõuna-Eesti Turism, Palamuse Oskar Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum ja muud turismindusega seotud ettevõtted ning organisatsioonid. Projekti raames on ettevõtluse osas plaanis arendada koostöösuhteid, külastades välisriike, samuti kavandatakse puiduklastri moodustamist, jätkatakse koostööd haridusasutustega, korraldatakse õppereise ning  tunnustamisüritusi ettevõtjatele.  Kristi Klaose sõnul tegeleb Põltsamaa vallas turismindusega 50 ettevõtet ja organisatsiooni ning turismiobjekte on Põltsamaa piirkonnas 69. Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja tõdes, et aasta peale kavandatud omaosaluse eest, mis on ca 4000 eurot, saab tegelikult vaid infovoldikute paki, mida on võimalik aasta vältel jagada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus