Põltsamaa vald suurendas gümnasistide toiduraha

 

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli jutuks gümnaasiumiealistele õpilastele toidurahatoetuse maksmine. Põltsamaa vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Silja Peters lausus, et siiani maksis Põltsamaa vald oma gümnaasiumiealistele õpilastele toiduraha 64 senti, nüüd aga soovitakse maksta 78 senti.

Põltsamaa vald leppis Põltsamaa linnaga kokku, et Põltsamaa ühisgümnaasiumis õppivate Põltsamaa vallas elavate gümnaasiumiealiste õpilaste eest makstakse sama palju toiduraha nagu linna gümnasistidelegi.

 Peters  märkis, et kui Põltsamaa vald oleks jätnud oma gümnaasiumiealiste õpilaste toiduraha toetuse 64 sendile, siis oleksid pidanud lapsevanemad hakkama ise 14 senti juurde maksma.

Haridus- ja kultuurinõuniku sõnul arvati lasteaiatoetust saavate külade hulgast välja Umbusi küla, sest Umbusi lastel on nüüd võimalk käia lasteaeda Lustiverre. Praegu käib Umbusist Lustivere lasteaeda kolm last.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus