Põltsamaa vald soovib tihendada suhteid Viljandimaaga

Põltsamaa vallavalitsus võõrustas läinud neljapäeval Pajusi seltsimajas Viljandimaa omavalitsusjuhte, et arutada senisest tihedamate koostöövõimaluste üle.


Kahetunnise kohtumise käigus tutvustasid Viljandimaa omavalitsused ja Põltsamaa vallavalitsus oma olulisemaid arengusuundi. Kohtumise tulemusena jõuti veendumusele, et suhete tihendamist võiks alustada pehmematest valdkondadest – kultuuri-, spordi- ja turismiteemadest. Samuti jäi kõlama mõte, et Põltsamaa haridus- ja noorsootööasutused võiksid senisest enam oma ettevõtmistesse kaasata Viljandi valla Kolga-Jaani piirkonda ning Põhja-Sakala valla Kõo ja Võhma piirkonda.

Viljandi maakonna poolt on valmis suhteid Põltsamaaga koordineerima Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Tänases Jõgeva maakonnas asuvad lisaks Põltsamaa vallale veel Jõgeva vald ja Mustvee vald.

„Kõik need omavalitsused on väga eriilmelised ja nende regionaalsed huvid on suunatud erinevatesse suundadesse. Mustvee vald on aktiivselt arendamas Peipsimaa koostöövõrgustikku, Põltsamaa huvi on taastada ja tihendada koostööd Viljandimaaga,“ ütles kohtumist võõrustanud Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm.

Institutsionaalsel tasemel teevad täna Viljandimaaga kõige tihedamat koostööd Põltsamaa Muuseum ja Põltsamaa Niguliste kogudus, kes kuulub EELK Viljandi praostkonda. Samuti seovad Põltsamaad Viljandimaa omavalitsustega mitmed koostööprojektid.

Põltsamaa piirkonna omavalitsused väljendasid valmisolekut ühineda Viljandimaaga juba 2016. aasta haldusreformi ajal. Tookord said kaalukeeleks Kõo vallavolikogu, kes otsustas Põltsamaa asemel ühineda Põhja-Sakala vallaga. Selle tulemusena kadus juriidiline võimalus Põltsamaa maakonnavahetuseks.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus