Põltsamaa vald sai esimese noortevolikogu

Möödunud nädalal toimunud Põltsamaa esimestel noortevolikogu valimistel käis hääletamas 130 noort, kes valisid kaheksaliikmelise esinduskogu.


Noortevolikokku pääsesid Pirjo Malinen, Joosep Kukk, Enri Reismann, Ann Pedosk, Kelly-Riin Kärt, Jan Müür, Marko Uusküla ja Kaisa Saluste. Kõik nad kogusid piisaval hulgal hääli, et saada õigus osaleda noortevolikogu töös.

Kõige suurem oli valimisaktiivsus Puurmani Mõisakoolis, kus hääle andis 19 õpilast ehk 66 protsenti hääleõiguslikkest õpilastest. Adavere Põhikoolis osales valimistel 8 õpilast (53 protsenti hääleõiguslikest õpilastest), Lustivere Põhikoolis 14 õpilast (41 protsenti) ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 79 õpilast (24,5 protsenti). Põltsamaa noortekeskuses andis hääle 12 noort ja elektroonilise hääle andis 7 õpilast.

Hääletamisel said osaleda 13–26aastased noored, kes on sisse kirjutatud Põltsamaa vallas või õpivad Põltsamaa valla koolides. Rahvastikuregistri andmetel elab Põltsamaa vallas 1407selles vanuses noort.

Noortevolikogu on Põltsamaa vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põltsamaa valla noorte huve.

Noortevolikogu eesmärkideks on valla noorte õiguste ja huvide esindamine, valla noorsootöö korralduslikes küsimustes kaasa rääkimine ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse ning õpilaste õpitingimuste ja hariduse kvaliteedi küsimustes kaasa rääkimine. Lisaks aitab noortevolikogu kaasa noorte kodanikualgatuslikule ja vabatahtlikule tegevusele ja noorte vaba aja sisustamisele.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus