Põltsamaa vald otsib projektile koostööpartnereid

Põltsamaa vald on ette valmistamas projekti taotlust Põltsamaa linnaruumi arendamiseks, kuhu on oodatud osalema ka võimalikke koostööpartnereid.
Valla poolt on projekti raames plaanis arendada edasi keskväljakut, ehitades lõpuni turutänava (Kuperjanovi tn ots), uuendades Kesk tänavat, ehitades jõe äärde välja ujumis- ja puhkeala koos toetava taristuga, ning arendada kallasrada.
Kallasrada kulgeks piki Veski tänavat kuni rippsillani ja vastaskaldal Orkla tehase tagant kuni lossini. Linnaruumi arendamisse seotakse lossi ümbruse ja lossi õueala tööd. Plaanis on remontida Vesivärava sild, teha korda lossi müüride ümber kulgev käigutee ja lossi taha rajada parkla. Samuti saaks lossihoov mänguväljaku jm.
Projekti eelarve on 2,5 miljonit eurot, millest 1,5 miljonit on toetus (60%)  ja 1 miljon omaosalus (40%). Projekti ellu-viimise periood on 30 kuud, s.o kuni aprill 2026.
Vallavalitsus ootab koostööpartnerite poolt toetust pakutavatele projekti ideedele, mis toetaks linnaruumi arendust ja looks olulist lisandväärtust investeeringu või pakutava teenuse kaudu. Ideede esitamise tähtaeg on 7.08.2023 e-postile info@poltsamaa.ee. Tuleb aga märkida, et osaleja ei saa piirduda pelgalt ideega, vaid idee esitaja kohustuseks on tagada omapoolse investeeringu omaosalus (40%) ning eelprojekti olemasolu
30. oktoobriks 2023.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus