Põltsamaa vald ostab suusarajamasina

Neljapäevasel Põltsamaa vallavolikogu istungil otsustas volikogu toetada valla reservfondist 24 800 euro eraldamist suusarajamasina ostmiseks.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson ütles, et vald on saanud kultuuriministeeriumilt käesoleva aasta riigieelarvest sihtotstarbelise eraldisena 48 000 eurot, mis on mõeldud vallale suusarajatraktori ostmiseks.

Selleks tuli korraldada riigihange ja pakkumise hinnaks oli 78 800 eurot. Vallavanema sõnul plaanitakse eraldada reservfondist rajamasina ostmiseks 72 800 eurot, sest raha loodetakse juurde saada ka mujalt, kõigepealt vana rajamasina müügist. Sellega on juba käinud tutvumas Kessu OÜ esindaja ning leidnud, et selle hind võiks olla 6000 eurot. 

Laekus ainult üks pakkumine

Läbirääkimisi on peetud ka Põltsamaa linnaga, kuid arvestades linna finantsolukorda, on neil võimalused rajamasina ostmist toetada  kesised. Mingi summaga linn selles tehingus siiski osaleb. Nii tegi vallavanem ettepaneku eraldada Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarve reservfondist suusarajatraktori ostmiseks 24 800 krooni.

Toivo Tõnsoni sõnul on tal kahju sellest, et rajamasina osas laekus vallale ainult üks pakkumine, kuid paraku pole selles valdkonnas kuigi palju tegijaid. Suusarajamasin, mida osta kavatsetakse, asub Soomes.

Põltsamaa vallavolikogu alatise majanduskomisjoni esimehe Mati Kivi sõnul esitati üle-eelmisel vallavolikogu istungil volikogule  suusarajamasina soetamise teemal küsimusi. Tookord ei vastanud vallavolikogule esitatud andmed selle masina tehnilistele näitajatele, millest jutt käis. Seetõttu ei toetanud majanduskomisjon suusarajamasina ostmist, sest niisugusel kujul oleks olnud tegemist n-ö põrsa kotis ostmisega. 

Hange pole läbipaistev?

Majanduskomisjoni esimehe sõnul pole suusarajamasina ostmiseks tehtud hange komisjoni liikmete arvates läbipaistev, sest komisjon pole saanud selle masina kohta mingeid andmeid. Majanduskomisjon on seisukohal, et seni, kuni neil põhjalikumat ülevaadet ei ole, ei toeta nad ka masina ostu. Samas tõdes Mati Kivi, et kui nad seda tehingut sellel aastal ei tee, jäävad nad ka riigi toetusest ilma. Kivi arvates küsitakse vana masina eest ka liialt madalat hinda, pealegi läks selle remont üsna palju maksma. Ta ütles, et tema arvates pole keegi seoses  rajamasina ostuplaaniga midagi varjanud, kuid majanduskomisjoni ega ka vallavolikogu liikmeteni ei jõudnud dokumente, mille põhjal oleks saanud seisukoha võtta. 

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson ütles vastuseks Mati Kivi poolt tehtud kriitikale, et keegi pole infot varjanud. Mõlema rajamasina ostu-müügi tehinguga seotud riigihankedokumendid on olemas ja neid säilitatakse pikka aega. Pealegi oli esimene riigihange elektrooniline ja tänu sellele väga lihtsalt kättesaadav. Mati Kivi sõnul ei esitanud ta süüdistust, vaid juhtis tähelepanu sellele, et majanduskomisjon ja ka vallavolikogu liikmed  ei saanud masina ostuga seoses vajalikke dokumente. Põltsamaa vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees Margus Metsma lausus, et nende komisjonil oli seisukoha kujundamiseks olemas kõigile komisjonidele välja saadetud dokument, mille alusel nad seda teemat arutasid. Metsma sõnul otsustas nende komisjon suusarajamasina ostmist toetada. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus