Põltsamaa vald muutis ühisveevärgi arengukava

Põltsamaa vallavolikogu novembrikuu istungil oli teemaks valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava kinnitamine aastatakes 2015-2028. Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on ÜVK arengukava vaja selleks, et rajada ja rekonstrueerida vee- ja kanalisatsioonitrasse ning investeerida.

ÜVK arengukava koostatakse vähemalt 12 aastaks ning see vaadatakse üle iga kolme-nelja aasta järel, vajadusel sagedamini. Praegune Põltsamaa valla ÜVK arengukava on kehtiv 2025. aastani, kuid seoses suuremahuliste investeeringutega selles valdkonnas, mida rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, seati investeeringute tegemiseks lisatingimused, millele kehtiv Põltsamaa valla ÜVK arengukava ei vasta ja lisatingimuste täitmiseks tuli see  üle vaadata. Põltsamaa vallale antakse üle veel praegu riigile kuuluvad Võisiku erihooldekodu ning Järvamaa kutsehariduskeskuse Põltsamaa õppekoha vee- ja kanalisatsioonitrassid ja rajatised, mis tingisidki vajaduse arengukava muuta.

ÜVK arengukava muutmiseks korraldati riigihange, mille võitis firma Keskkond&Partnerid. Enne ÜVK arengukava kinnitamist tuli see kooskõlastada ka keskkonnaameti ja terviseametiga ning need kooskõlastused on praeguseks olemas. Põltsamaa vallavolikogu liikmed nõustusid valla ÜVK arengukava kinnitamisega, mis kehtib aastatel 2015-2028, ning tühistasid seni kehtinud arengukava, mis oli vastu võetud 2013. aasta 26. aprillil.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus