Põltsamaa vald määras esindajad koolide hoolekogudesse

Põltsamaa vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees Indrek Eensalu tegi ettepaneku määrata Adavere Põhikooli hoolekogusse esindajaks Elve Žukovotši, Lustivere Põhikooli hoolekogusse Margus Metsma, Esku-Kamari kooli hoolekogusse Valve Variku. Kõik kandidaadid olid andnud nõusoleku asuda esindama Põltsamaa valda nimetatud koolide hoolekogudes. Põltsamaa vallavolikogu kinnitas väljapakutud kandidaadid Põltsamaa valla koolide hoolekogudesse.

Volikogu liikmed tundsid huvi, kas neil tuleb määrata esindaja ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogusse. Vallavolikogu esimehe Liia Lusti sõnul pole vallavolikogu poole  vastava palvega pöördutud. Praegu esindab Põltsamaa valda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogus valla haridus- ja kultuurinõunik Silja Peters.

Indrek Eensalu sõnul tuleb Põltsamaa vallavolikogul määrata põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest lähtuvalt oma esindajad Põltsamaa valla koolide hoolekogudesse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus