Põltsamaa vald kavatseb rajada tööstusküla

Ettevõtjatele idee meeldib

“Väga hea on vaadata omavalitsusi, kes on alustanud  tööstusküla loomisega. Ma olen ringi käinud ja näinud, et Eestis on juba tööstuskülasid loodud. Põltsamaa vallavalitsusega on mul suhted head, aga nad võiksid pakkuda paremat teenust.  Praeguse arendusnõuniku Pille Kamsi kohta võin öelda ainult häid sõnu. Ta on noor ja aktiivne inimene. Ka on vallas aktiivsemalt tegutsema hakatud. Neil on olemas tööstusküla rajamise idee. Hea, et selles suunas liigutakse, sest vahepeal oli Põltsamaal tegelikult ideede  vaakum,” märkis Põltsamaa külje all asuva koolitahvleid ning teisi esitlusvahendeid tootva TK Team Eesti AS tegevdirektor  Ants Reinumägi.

Ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste koostööst rääkis aprillikuu viimasel päeval Põltsamaa ettevõtluspäeval EVEA Lõuna-Eesti regiooni juhataja Kaidar Raudmets.

Tema sõnul tahavad ettevõtjad, et kohalik omavalitsus oleks neile nõuandmisel tugevamaks pooleks. Ettevõtjad tahavad ka, et omavalitsustel oleks tegutsevate ettevõtete ja ettevõtjate kohta olemas täielik andmebaas, kust saaks teavet selle kohta, kes millega tegeleb, mida toodab jne. Nii ettevõtjad kui ka omavalitsused peaksid tihedamini infot vahetama. Ja seda on võimalik paremini teha olukorras, kus omavalitsuse territooriumil tegutsevad ettevõtjad on koondunud katusorganisatsiooni.

Konkurents suureneb

“Alati on olnud küsimuseks, kumb on  peamine, kas ettevõtlus või avalik sektor. Loomulikult on nii, et seal, kus on rohkem ettevõtlust, on minu arvates ka avalikul sektoril rohkem võimalusi. Ja seal, kus nende omavaheline koostöö on tugevam, on kogu piirkonna tulemused kokkuvõttes ka paremad.  Põltsamaa ettevõtjate liit on minu teada maakonnas kõige tugevam ning nad on paljude aastate jooksul aktiivselt osalenud kohaliku elu korraldamises,” ütles ettevõtluspäeval Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

Omavalitsuste roll ongi  tegelda  tööjõu küsimustega. Ei saa ju ükski ettevõtja rajada oma firmat selle  omavalitsuse territooriumile, kus vastav tööjõud puudub.   

“Kui me räägime, et tööjõuprobleemidega tegelemiseks napib omavalitsustel raha, siis ei tule ka tulevikus omavalitsuse territooriumile mitte midagi. Seda raha ei tule kunagi. Osa omavalitsusi lihtsalt tõstavad raha ühest taskust teise. Raha toodetakse aga ettevõtetes ja ettevõtluses,” arutles Ants Reinumägi.

Nõukogude Liidu aegu kuulus Eesti  kinnisesse süsteemi ja raha ringles ainult NLi  sees. Tänapäeval   konkureerivad kõik omavahel:  omavalitsus  omavalitsusega, riik  riigiga ja ettevõte ettevõttega, ükskõik, kus see asub, kas   EL-is, Ameerika,  Aafrikas või hoopiski Aasias. 

“Elu on tegelikult pidev konkurents. Kui me selle ära unustame  ja piltlikult väljendudes magama jääme, siis lähevad teised meist lihtsalt mööda. Ja omavalitsuste puhul kõnnib tööjõud, mida ettevõtted kasutavad,  lihtsalt teise omavalitsusse, kui neile ja ka ettevõtjatele seal paremaid tingimusi. Teisisõnu: minnakse sinna, kus ettevõtlus tõesti  ka areneda saab. Inimesed saavad ju uues kohas tööd,” rääkis Reinumägi.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus