Põltsamaa vald kavandab Lustivere mõisapargi rekonstrueerimist

Põltsamaa vallal on kavas rekonstrueerida Lustivere mõisa park. Teemat käsitleti viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil. Vallavalitsuse arendusnõunik Arvi Põldaas lausus, et varem on Lustivere mõisapargile koostatud inventeerimiskava, milles on lahti kirjutatud, kuidas Lustivere mõisaparki tuleks uuendada ja hooldada.

Lustivere mõisapargi rekonstrueerimisega kaasnevate kulutuste rahastamiseks koostati taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK). KIK otsustas taotluse rahastada 57 000 eurose summaga. Selleks valmistatakse ette riigihange käesolevaks ja järgmiseks aastaks. Hanke korraldamiseks on vaja Põltsamaa vallavolikogu nõusolekut. Arvi Põldaasa sõnul loodetakse veel tänavu Lustivere mõisapargis vajalike tööde tegemiseks leida nii projekteerija kui teostaja ning järgmisel aastal töödega alustada. Lustivere mõisapargi korrastamisel tuleb arvestada muinsuskaitsetingimustega. Arvi Põldaas lubas, et vaadatakse üle ka teiste Põltsamaa valla parkide seisukord, sealhulgas Adavere. Põltsamaa vallavolikogu nõustus hanke korraldamisega Lustivere mõisapargi rekonstrueerimiseks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus