Põltsamaa vald kaasfinantseerib hajaasustuse programmi

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli volikogulastele esitatud seisukohavõtuks eelnõu Põltsamaa valla poolsest kaasfinantseerimisest hajaasustuse programmis. Põltsamaa vallavolikogu nõustus kaasfinantseerima käesoleval aastal hajaasustuse programmi 15 000 euro suuruses summas.

Vallavanem Toivo Tõnsoni sõnul on tal rõõm tõdeda, et 2012. aastal välja kuulutatud hajaasustuse programm annab võimaluse parandada olukorda maala neljas eluvaldkonnas. Selle programmi abil rahastatakse puhta vee süsteemide rajamist, reovee käitlemist, teede rajamist ja elektrisüsteemide väljaehitamist maapiirkondade nendes majapidamistes, kus on vähemalt üks alla 18-aastane laps või ka üks puudega noor inimene.

Jõgevamaal avatakse hajaasustuse programm raha taotlemiseks ilmselt 5. mail. Tõnsoni sõnul oleneb maakondlik programmi avamine sellest, millise aja jooksul laekuvad maakonna omavalitsustelt garantiikirjad selle kaasfinantseerimiseks. Eelmisel aastal otsustas Põltsamaa vald toetada hajaasustuse programmi 15 000 euroga ja praeguseks on see summa ka peaaegu realiseeritud.

Ilmselt on valla elanikel vaatama umbes 100 uuele majapidamistesse rajatud kaevule ikka veel probleeme kvaliteetse joogivee saamisega. Vallavanem tõdes, et jätkuv soov uusi kaeve rajada tuleneb ilmselt sellest, et põhjavee tase langeb või on periooditi väga erineva kõrgusega. Rääkimata šahtkaevudest, kus vee kvaliteet ei vasta enam joogiveele esitatavatele nõuetele ja vahel jäävad šahtkaevud üldse kuivaks. Praeguseks on Põltsamaa valda jõudnud juba mõned taotlused hajaasustusprogrammist raha taotlemiseks, kus ühes majapidamises soovitakse korrastada reovee käitlemist, ühes majapidamises soovitakse korrastada väljasõiduteed ning on ka taotlusi uute kaevude rajamiseks. Seetõttu palus Toivo Tõnson vallavolikogul garanteerida hajaasustuse programmi käesoleval aastal Põltsamaa valla poolt 15 000 euro suuruses summas.

Mitmetes maakondades on hajaasustuse programm juba avatud ning Põltsamaa vallavanem loodab, et üsna pea jõutakse selleni  ka Jõgevamaal.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus