Põltsamaa uurib rahva rahulolu

Põltsamaa vallavalitsus kutsub kõiki valla elanikke osalema rahuloluküsitluses, mille eesmärk on saada võimalikult laiapinnaline hinnang teemadele, mis mõjutavad meie igapäevast elu Põltsamaa vallas.


Küsitlus aitab kaardistada hetkeseisu ning leida kitsaskohad, millele tuleb senisest enam tähelepanu pöörata.

Rahuloluküsitlus on anonüümne, vastuseid ei viida kokku vastaja isikuga. Palume lahkesti kasutada ka võimalust kirjutada oma mõtteid vabas vormis sinna, kuhu oleme jätnud kommenteerimisvõimaluse.

Küsitlus kestab 20. detsembrini. Vastata on võimalik nii veebis kui ka Põltsamaa valla raamatukogudes. Küsimuste põhjal valmib aruanne, mis avaldatakse Põltsamaa valla koduleheküljel.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus