Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilased õpivad maikuus õues

Bussid vuravad mööda Eestimaa teid, et sõidutada õpilasi koolist eemale – teatrisse, ekskursioonile, võistlustele, olümpiaadidele ja õue õppima. Nii on ka Põltsamaal.


Esmaspäeva hommikul väljus kooli juurest kaks bussi, kolme klassi õpilased sõitsid õppepäevale.

Õppeaasta viimane kuu möödub tavaliselt tasemetööde ja  eksamite pingelises õhkkonnas. Vaheldust kooliellu pakuvadki mitmed väljasõidud ja õppekäigud. Õppekäik on õppija jaoks  kokkupuude reaalse eluga, tegelikult eksisteerivate objektidega või mälestistega.  Õppekäigud võimaldavad õpilastel kinnistada ja arendada varem omandatud teadmisi ning ühitada teoreetilisi ja praktilisi kogemusi.

Erinevad võimalused tegutsemiseks

Põltsamaa ühisgümnaasium on pigem maa- kui linnakool, meid ümbritseb looduslik keskkond – pargid, jõgi, metsad ja põllud.  Meie roheline linn ja piirkond on kui õpikeskkond, mis pakubki mitmekesiseid võimalusi õues õppimiseks ja tegutsemiseks.

Meil on aktiivsed õpetajad, kes leiavad võimalusi rikastada õpetamis- ja õppimismeetodeid õppekava läbimiseks ning pakuvad tegevusalternatiive õpilaste kaasamiseks.

Hea meel on selle üle, et Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kooli esitatud projektitaotlused heaks kiitnud ning meil on võimalik sõita õpilastega kodukohast kaugemale – looduskaitsealadele, rabamatkadele, järvede ja mere äärde ja looduskeskustesse, et vahetus keskkonnas õppida seda, mis õpikus kirjas.

Möödunud aasta sügisel käivitus projekt “Reaal- ja loodusklassi (kümnenda klassi) õpilaste kolmepäevane looduslaager ja kuuenda klassi õpilaste õppekäigud”. Selle projekti raames osalesid kümnenda klassi õpilased 2014. aasta sügisel kolmepäevases laagris Alam-Pedja looduskaitsealal, toimusid praktilise õppe õpitoad ja –programmid, teemadeks magevee-elustik, vee keemiline koostis, metsa ja niidu elustik, orienteerumine.

Looduslaagri koordinaatoriks oli loodusainete õpetaja Kaja Linde ning õpitubasid viisidki läbi loodusainete õpetajad. 

Männikjärve äärest jõutakse ka Peipsini

Kuuendatele klassidele toimus õppekäik Endla Looduskaitsealale, kus osaleti õppeprogrammis “Männikjärve mets ja raba”. Projekt jätkub maikuus, mil kuuendad klassid sõidavad Peipsi järve äärde, et osaleda õppeprogrammis “Peipsi järve reisipäevik”, külastatakse Peipsi järve elu tuba, toimuvad „käed külge“-tegevused. Kuuendate klasside  õppepäevade koordinaatorid on loodusainete õpetajad.

Kevadel sai alguse projekt “Õppepäevad Põltsamaa ühisgümnaasiumi 5. – 9. klasside õpilastele”. Projekti raames käisid viiendate ja seitsmendate klasside õpilased Võrtsjärve õppekeskuses. Õpilased osalesid kalade teemalisel õppepäeval, tutvusid kalaliikidega, kasutasid aktiivõppemeetodit.

Põnev putukamaailm vajas avastamist

Kaheksandad klassid aga käisid Kauksi looduskeskuses, kus osaleti õppeprogrammis “Avastusretk putukametsas”. Neile korraldati uurimuslik loodusretk matkarajal, tutvuti putuka-maailmaga.

Üheksandad klassid osalevad õppekäiguga Endla looduskaitsealale õppeprogrammis “Algus allikast”, tutvutakse Endla, looduskaitsealaga, toimub retk Norra allikate alal. Õpilastele tutvustatakse Endla looduskaitseala väärtusi ning matkal peatutakse infotahvlite ja loodusobjektide juures, viiakse läbi loodusvaatlused ja praktiline õpe.

Uueks õppeaastaks on õppekäigud samuti planeeritud, sest kaks projekti on positiivse rahastusotsuse saanud. Projekt “Põltsamaa ühisgümnaasiumi 10. klassi loodussuuna õpilaste kolmepäevane õppelaager” viib loodussuuna lapsed (kokku 20) kolmepäevasesse laagrisse “Veekogude ökoloogilised võrgustikud”. Laagris käsitletakse järgmisi teemasid: veeorganismid ja liigid, toiduvõrgustikud, kalapüügivahendid, säästva kalastuse põhimõtted ja nende mõju veekogude elustikule. Laagriprogrammi läbiviijaks on Võrtsjärve õppekeskuse spetsialistid.

Projekt “Õppepäevad Põltsamaa ühisgümnaasiumi 1. – 12. kl õpilastele” võimaldab järgmise õppeaasta jooksul kõik kooli õpilased õppekäikudele saata. Projekti raames osalevad kõik klassid loodusainetega seotud õppeprogrammis,  6. – 9. klasside õpilased saavad väljasõidule kahel korral – sügisel ja kevadel. 11. ja 12. klasside õpilased saavad osaleda Tartu observatooriumis aktiivõppepäevadel, kus kogutakse teadmisi kaugseirest ja kosmosetehnoloogiast. Projekti kohta leiab rohkem infot kooli koduleheküljelt.

KIK-i toetust kasutatakse eesmärgipäraselt bussisõitude, õppevahendite ja õppeprogrammide eest tasumiseks. Projektide eesmärk on rikastada õpetamis- ja õppimismeetodeid uue riikliku õppekava omandamisel; õpikeskkonna mitmekesistamine ja õueõppe, sh praktilise õppe osakaalu suurendamine. Õpilased on omandanud uusi teadmisi ja kogemusi vastavalt läbitud programmi teemale. Usume ja loodame, et looduses tegutsedes  saavad õpilased keskkonnateadlikemaks, suhtuvad säästvalt ümbritsevasse ja väärtustavad elukeskkonda.

Õppekäigul saadud muljed ja kogemused jäävad kauaks meelde.

Tänavused projektid Põltsamaa ühisgümnaasiumis

*Reaal- ja loodusklassi (kümnenda klassi) õpilaste kolmepäevane looduslaager ja kuuenda klassi õpilaste õppekäigud

*Männikjärve mets ja raba kuuendatele klassidele

*Peipsi järve reisipäevik kuuendatele klassidele

*Õppepäevad Põltsamaa ühisgümnaasiumi 5. – 9. klasside õpilastele

* Avastusretk putukametsas

*Algus allikast

ANNIKA KALLASMAA, Põltsamaa ühisgümnaasiumi projektijuht

blog comments powered by Disqus