Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased koguvad vanapaberit

Parim klass sõidab reisile Pärnu Veekeskusse, preemiareisi saavad ka teiste klasside tublimad vanapaberikogujad.

Noored saavad kuue päeva jooksul kogumiskonteinerisse ära anda vanu raamatuid, ajalehti, ajakirju, joonistus- ja kirjutuspaberit ning kõikvõimalikku muud puhast, kuiva ja kiletamata paberit ja pappi. Vanapaberi äraandmisel peavad nad jälgima, et paber ja papp oleks sorteeritud ning et ei pakutaks mittesobivaid materjale ja esemeid.

Aktsiooni eesmärk on õpetada jäätmeid sorteerima, teadvustada paberi taaskasutamise võimalusi ja vajadusi ning väärtustada vanapaberit toorainena.

“Paberi valmistamine makulatuurist on mitu korda odavam kui metsa maha võttes. Kõige tähtsam on see, et kasutades toormena vanapaberit, hoiame põlismetsa alles ja looduse puhtana,” ütles projektijuht Annika Kallasmaa, kes juhtis tähelepanu sellele, et kogudes 70 kilogrammi paberit, säästetakse üks puu. Projektijuht kutsus kõiki Põltsamaa asutusi ja ettevõtteid üles vanapaberit ära andma.

Võistluse korraldab Põltsamaa Ühisgümnaasium koostöös Väätsa prügilaga, üritust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus