Põltsamaa ühisgümnaasium pidas 100. sünnipäeva

Eesti Vabariigi 100. juubeli künnisel tähistati esmaspäeval samasugust väärikat juubelit Põltsamaa ühisgümnaasiumis. Nädala esimese koolipäeva alguses korraldati terve koolipere osavõtul uhke paraad Põltsamaa linnas ning õhtul koguneti Veski tänava koolihoone aulasse pidulikule aktusele.


Sada aastat tagasi 1917. aasta 17. detsembril avati Põltsamaal 5klassiline Põltsamaa reaalgümnaasium, mille esimeseks direktoriks oli Jaan Peterson ja esimeseks koolihooneks Carl Schmidti maja. Esimese kooliaasta sügisel tuli kooli õppima 100 õpilast, kuid juba pool aastat hiljem oli õpilasi 300, neid õpetas 12 õpetajat.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi (PÜG) direktori Aimar Arula sõnul võivad paljud küsida, miks loetakse kooli vanuseks 100 aastat, kui otse koolimaja ees paikneb suur kivi, millel seisab aastanumber 1687. Siis loodi Põltsamaal talurahvakool. Sellest ajahetkest lahutab meid juba 330 aastat. Kuid seda daatumit ei loeta siiski PÜG-i eelkäija sünniajaks.

Kooli teeb tuntuks küberkaitse

PÜG-ile on osaks saanud mitmed olulised tunnustused, sealhulgas Jõgevamaa innovaatiline tegu, Jõgevamaa aasta tegu, Eestimaa haridustegu 2016. aastal. Enamiku tunnustustest on PÜG pälvinud tänu küberkaitse õppesuunale. Alles möödunud nädalal tunnistas Euroopa kuriteoennetuse võrgustik parimaks üle-Euroopaliseks kuriteoennetuse projektiks PÜG-i küberkaitseõppe, millega kaasnes 10 000 eurone preemia. PÜG-ile on saadetud mitmeid kutseid palvega minna rahvusvahelistele konverentsidele rääkima sellest, kuidas üks väike Eesti kool suudab hakkama saada küberkaitse õpetamisega, mida mujal riikides veel ellu viia ei suudeta.

Aimar Arula lausus, et ükski kool ei saa heaks kooliks ilma heade õpetajateta. Alles mõned aasta tagasi pälvis Aasta klassijuhataja tiitli Maive Noodla, kolme parima hulka on jõudnud Agne Kosk gümnaasiumi ja Meeli Nõmme põhikooli õpetajana ning Sirje Strandberg hariduse toetajana. Direktori nimetas veel endisi õpetajaid Iivi Tuvikest, Leida Troosti, Arvo Kaset, Arno Krassi, Heli Martinit, Mati Treufeldti jpt. Direktor ütles tänusõnad Põltsamaa ekslinnapeale Jaan Aiaotsale, samuti linnavalitsusele ja -volikogule. Koolijuht avaldas lootust, et äsja ametisse valitud Põltsamaa vallavanema, vallavalitsuse ja -volikoguga saab olema sama hea ja toimiv koostöö.

Aastatel 2020-2021 vaatab riik üle gümnaasiumivõrgu ja otsustab, millised gümnaasiumid Eestis tegevust jätkavad. Kas riigivõimu esindajate silmis väärib gümnaasiumina kohta ka PÜG? “Kui aastal 2021 peaksime silmitsi seisma olukorraga, kus raha gümnaasiumi jätkamiseks pole, siis jätkub kindlasti Põltsamaal neid ärksaid inimesi ja ettevõtteid-asutusi, kelle toetusel saab kool tegevust jätkata. Kas tõesti oli 1917. aastal Eesti riiki rohkem kui 2021. aastal,” mõtiskles Aimar Arula.

Veidi nurka alatooni saanud kõne lõpetuseks palus Aimar Arula kooli vilistlastel mällu salvestada daatumi 16. juuni 2018, mil PÜG korraldab ülekoolilise vilistlaste päeva, mis on pühendatud PÜG-i 100. juubelile. Vilistlastel on huvitav teada, et koolil on külalisteraamat, kuhu on tehtud esimene sissekanne kooli 10. aastapäeval 1927. aasta 17. detsembril. Teiste seas on külalisteraamatus Johan Laidoneri ja Konstatin Pätsi autogramm. Raamatu sissekanded on katkenud 1942. aastal. Järgmine pärineb aastast 1994. Rariteetne külalisteraamat oli nõukogude ajal peidus Uue-Põltsamaa mõisahoones. Raamatut kaunistab kooli omaaegne logo, mis on nüüdseks jõudnud ehetele, mille omanikuks saavad väärikad Põltsamaa kooliga seotud inimesed.

Õppimissuunaga kool

Väga põhjaliku ülevaate kooli ajaloost andis PÜG-i ajalooõpetaja Heli Aiaots. Oma ülevaate lõpus ütles ta, et nõukogude perioodil loodi kõikjal üle selle suure riigi ühesugune koolisüsteem. Aasta 1950 kujunes kooli jaoks väga kurvaks selles mõttes, et paljud eelmisel iseseisva Eesti Vabariigi päevil hariduse saanud ja töötanud inimesed sattusid põlu alla. Põltsamaa koolist lahkus siis 13 õpetajat ning ka direktor. Uue direktorina võttis ameti üle tollal noor ja entusiastlik Kalju Teras, kellel “õigel” poolel sõdimise tunnistus ette näidata. Aastal 1951 ühendati mittetäielik kool ja keskkool ning sellest hetkest alates tekkis Põltsamaale nn torukool.

Heli Aiaotsa sõnul oli Kalju Teras asjalik mees, kes oskas kooli rahulikult ja kindlakäeliselt juhtida, oskas kooli tuua andekaid noori õpetajaid, kes väga palju kooli hea käekäigu nimel panustasid. Nii sai Põltsamaa koolist õppimissuunaga kool. Just nii nimetavad kooli Põltsamaa kooli vilistlased. Taasiseseisvunud Eestis võttis kooli juhtimise üle kooli vilistlane, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Helle Rümmel, kellel tuli koolis läbi viia väga palju uuendusi alates otsustamisest selle üle, milline saab olema tulevane kooli nimi. Praeguseks on PÜG-i lõpetanud 96 lendu ligi 5000 lõpetajaga. Sellele õpilastehulgale on teadmisi jaganud üle 500 õpetaja. Ühel aastal reformi tulemusena lõpetajaid ei olnud.

Toetusfondi raha üle arutelud

PÜG-i vilistlane ja suursponsor ning üks kooli toetusfondi asutajatest Heldur Meerits lausus, et kooli 100. juubelile kutse saanuna mõtles ta algul, et kui kutse, siis kutse, eks tuleb kohale minna. Alles veidi aja pärast jõudis talle pärale, et tegemist on ju PÜG-i 100. aastase juubeliga. Heldur Meerits tõdes, et on äärmiselt keeruline mõelda ennast Põltsamaa kooli algusaega… kas tollel ajal oli Põltsamaal olemas kasvõi üks auto… pigem mitte. Telegraaf siis Põltsamaal ilmselt oli, aga vaevalt telefoni.

Toetusfondi osalisena rääkis Meerits sellest, et fondis on natuke vara, mida investeeritakse ja nendest investeeringutest saadakse tulu. Saadud tulu tehakse pooleks. Pool kasutatakse ideede jaoks, mis muudavad õppimist huvitavamaks ja põnevamaks. Teist poolt fondist kasutatakse põhikapitali kasvatamiseks. Heldur Meerits ütles, et kõik toetusfondi nõukogu arutelud selle üle, kuidas fondi piskut raha kasutada, on olnud väga asjalikud, sinna ei tulda lihtsalt asjalikku nägu tegema, väljavaade fondi edasise tegevuse kohta tundub talle päris hea.

“Me oleme juba Põltsamaa kooli uue, alanud sajandi esimeses päevas. Vaatame rõõmsalt ja optimistlikult kooli järgmisesse sajandisse,” lausus Põltsamaa kooli üks tuntumaid vilistlasi Heldur Meerits esmaspäeval teoks saanud PÜG-i 100. aastapäeva aktusel.

Põltsamaa ühisgümnaasium arvudes

*Praegu õpib PÜG-is 704 õpilast

*Gümnaasiumiosas on õppureid 180

*Töötajaid ja õpetajaid on kokku 80, neist halduspersonali 45

*Kooli eelarve on ligi kaks miljonit eurot

*Koolile kuulub kaks õppehoonet, internaadihoone ja tööõpetusemaja

*Tegutseb ligi 40 huviringi, põhikooli osas on sisse viidud üldõpetus ja gaia haridussuund.

*Gümnaasiumiosas on olemas majandus- ja ettevõtlus-, IT -, loodus, küberkaitse- ja muusikasuund

*Koolis tegutseb puhkpilliorkester, mida juhatab Urmas Mägi

*Koolil on lahkeid sponsoreid ja koostööpartnereid, sealhulgas TK Team Baltic, Puit-Profiil, Vali Press, Põltsamaa SOS Lasteküla, Põltsamaa Felix ja Põltsamaa linna allasutused, Tartu kutsehariduskeskus, NATO Eesti Ühing, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Kaitseliidu küberkaitseüksus, Riigi Infosüsteemi Ametiga

*Suureks toeks on sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond, mis loodi kooli 95. juubeliks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus