Põltsamaa ühisgümnaasium on aasta ettevõtlusõppe edendaja nominent

Haridus- ja teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ tänavuse tunnustuskonkursi nominendid on selgunud. Viies kategoorias esitati kokku 22 kandidaati, laureaadid kuulutatakse välja 4. novembril.


Ministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom rõõmustas, et üha rohkem kandidaate esitavad ka õpilased ja lapsevanemad.
„See näitab, et ettevõtlusõpe on väga hästi vastu võetud ning selle eestvedajad ja kaasalööjad nii koolis kui väljaspool on tõelised tulesädemed, mis ei jää märkamata ka teistele,“ ütles Ploom. „Nad jõuavad teha palju ja mitmel rindel, sütitavad oma pealehakkamisega ka teisi. Lisaks on positiivne trend üha ulatuslikum koostöö, kus ettevõtlusõppesse on kaasatud suur osa kooliperest ja samuti kogukond: ettevõtjad, lapsevanemad, kohalik omavalitsus. Nii on leitud parim võimalik lahendus koos õppimiseks, kohaliku elu võimaluste avastamiseks, väljakutsete ületamiseks. Mitmekesine õpe ja turvaline katsetamisruum julgustavad noori oma ideid ellu viima ja enesekindlamana töömaailma astuma.“ 
Aasta parimaid ettevõtlusõppe edendajaid tunnustatakse viies kategoorias: aasta ettevõtlik õpetaja ja õppur, ettevõtlusõppe mentor ja ettevõtlusõppe edendaja ning „Edu ja tegu“ programmi aasta tegija.
Aasta ettevõtlusõppe edendaja üheks nominendiks on ka Põltsamaa ühisgümnaasium. Nende tugevuseks peeti viit edukat õpilasfirmat, kes jõudsid edukalt lõppu. „Ettevõtlusõppe tugevat taset ja sisukust koolis näitavad tunnustused nii oma valla kui maakonna tasandil, pälvides tiitli „Põltsamaa valla aasta noorte tegu 2020” ning tunnustuse „Jõgevamaa aasta õpilasfirma 2020“,“ seisab kirjelduses.
Lisaks tunnustatakse kooli ka õpetajate pideva arendamise eest.
„Sestap on kahel viimasel aastal paljud õpetajad end aktiivselt ettevõtluse alal koolitanud. Tänu sellele alustati 5. klassi valikainega „Ettevõtlik noor“ ja käivitati minifirmade tegevus põhikoolis. Ettevõtlusõpet lõimitakse I kooliastmes üldõpetusse. Suurim areng toimus aga gümnaasiumiastmes, kus värskelt ettevõtlusõppe koolitused läbinud õpetajad suutsid motiveerida ja innustada gümnaasiumiõpilasi niivõrd, et möödunud õppeaastal alustas ja tegutses aktiivselt viis õpilasfirmat: SEEPS, MohiMohi, Torm!, CRAFT-Food ja Vahepala,“ on kirjelduses.
Põltsamaa ühisgümnaasiumi ettevõtlus- ja majandussuuna õppetöö sisu osas tehakse koostööd Tartu kutsehariduskeskusega. „Karjääriõpetuse, majanduse, ettevõtluse, suhtlemispsühholoogia ja projektitöö aluste kursused moodustavad õppeaine KESA, mille raames läbivad õpilased mängu „Sisenemine tööturule“. Mäng sisaldab ka oma virtuaalse firma loomist, selle reklaamimist, töötajate värbamist, sh kandideerimisdokumentide esitamist ja töövestluste korraldamist,“ kirjeldatakse kooli tegevust.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus