Põltsamaa ühisgümnaasium korraldab lahtiste uste päeva

 

Põltsamaa ühisgümnaasiumis saab kolmapäeval, 12. märtsil teoks lahtiste uste päev. Kooli õppealajuhataja Tiia Miksoni sõnul on see suunatud eelkõige mujalt Põltsamaale õppima asuvatele tulevastele gümnasistidele.

Põltsamaale oodatakse gümnaasiumiõpilasi eelkõige Võhmast, Kiriverest, Kolga-Jaanist, Leiest, Imaverest, Koigist ning Puurmanist ja muidugi ka traditsioonilisest Põltsamaa piirkonnast – Adaverest ja Lustiverest.

Kui aasta tagasi oli lahtiste uste päeval osalemas peaaegu 100 õpilast, siis sellel aastal on gümnaasiumiealiseks saanud noori nendes koolides natuke vähem.

Eelmisel aastal osales lahtiste uste päeval noori ka Puhjast, Otepäält ja mõnest teisestki kaugemast paigast. Testide alusel, mida Põltsamaa ühisgümnaasiumi pürgivad noored peavad tegema, oleksid need õpilased kooli vastu võetud, kuid mitmed neist said hiljem järelkonkursside tulemusena sisse Tartu koolidesse. Kõigile kaugemalt Põltsamaale õppima asuvatele noortele pakutakse tasuta majutusvõimalust kooli internaadis.

Praegu õpib PÜG-i kolmes kümnendas klassis kokku 80 õpilast, kelle hulgas on ka üks vahetusõpilane Taist. Tiia Miksoni kinnitusel saavad nad kõik kenasti hakkama.

Õppealajuhataja sõnul ei ole igas klassis küll 32 õpilast, nagu haridusministeerium seda näha sooviks, aga väikelinnas on ka 25 õpilast klassi kohta täiesti piisav arv. Koolis on pakkuda kolm õppesuunda – reaal-loodussuund, majandus-sotsiaalsuund ja kultuuri-muusikasuund. Lisaks kuulub gümnaasiumiosas eesti keele õppimise juurde kohustusliku kursusena meedia ja mõjutamine. Tulenevalt sellest, et ühisgümnaasiumis korraldatakse igal aastal ülevabariigiline kõnevõistlus, õpetatakse seal ka kõnelemise ja avaliku esinemise oskusi.

Reaalõppesuunas õpetatakse 3D modelleerimist, arvutijoonestamist ja programmeerimist. Samuti tehakse koostööd Põltsamaa ametikooliga, kus kõigil 11. klasside õpilastel on võimalus läbida autojuhi B-kategooria kursus. Muusikasuunal õppivad noored võivad proovile panna oma laulmiseoskuse kooli lauluvõistlusel. Ja loomulikult tegutsevad koolis ja ka koolist väljaspool mitmed huvialaringid.

Kõigile PÜG-i õppima asuda soovivatel noortel tuleb  läbida ka test, kus on võimalik koguda maksimaalselt 100 punkti. Sel moel saadakse ülevaade õppuri teadmistest matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles, samuti üldisest silmaringist. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus