Põltsamaa tunnustab tublisid linnakodanikke

Mullu sügisel moodustatud ajutise komisjoni esimees tegi Põltsamaa linnavolikogule ettepaneku nimetada  Põltsamaa linna aukodanikuks 2016. aastal Juta Kossatkin ja anda Põltsamaa linna teenetemärk Andres Kerdile. Põltsamaa linnavolikogu liikmed kiitsid ettepaneku heaks.


Põltsamaa vastne aukodanik Juta Kossatkin töötas pikka aega Põltsamaa muusikakoolis klaveriõpetajana ja siirdus  möödunud sügisel pensionile. Teenetemärgi pälvinud Andres Kert juhib firmat Merit Tarkvara.

Põltsamaa linn ootab igal aastal kandidaate linna aukodaniku tiitlile või teenetemärgi saamiseks. Tunnustuste avaldamise kord sätestab, et Põltsamaa linna aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule Põltsamaa linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse avaldusena. Linna teenetemärk antakse üksikisikule Põltsamaale osutatud eriliste teenete eest.

Põltsamaa linnavolikogu liikmetest on moodustatud ajutine komisjon, kes esitatud kandidaatide seast sobivamad välja valib. Komisjoni tegevust juhtis linnavolikogu esimees Andres Vään.

Põltsamaa linna tunnustused antakse pidulikult üle 19. veebruaril Põltsamaa kultuurikeskuses, kui tähistatakse.

 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus